Bezoldigde binnenlandse of buitenlandse stage buiten IAESTE die meetelt voor studiepunten

Voor stages die opstarten vóór 1 september moeten stappen 1 tot en met 8 afgerond zijn vóór de eerste dag van je stage.
 1. Zoek een stageplaats met eventueel reeds een concrete stage-opdracht.
 2. Zoek een promotor met specialiteit in het vakgebied van de stage. Maak afspraken over o.a. de inhoud van de stage, de opvolging, het stageverslag, etc. Zoek tevens een stagementor binnen het bedrijf.
 3. Vul alle gegevens van je stage in op Plato onder “Mijn stage” en dien je aanvraag in via “Aanvraag indienen en doorsturen naar promotor”.
 4. Je promotor zal nu een e-mail ontvangen en kan je stagedossier in Plato bekijken en goedkeuren indien alles in orde is.
 5. Maak in samenspraak met het bedrijf een arbeidscontract op. Nadat je alles ingevuld hebt, print je het contract af.
 6. Onderteken je contract en sla het document op als pdf. Bezorg het bestand aan het bedrijf (stagementor) voor hun digitale handtekening (deze procedure kan desgevallend ook op papier).
 7. Zorg ervoor dat jijzelf én het bedrijf een volledig ondertekend exemplaar van het arbeidscontract bezitten, en laad eveneens een ondertekend exemplaar van het contract op in Plato.
 8. Stages in het buitenland dienen bijkomend geregistreerd te worden in Oasis (uitwisselingsaanvraag (UWA) – geen curriculum in uitwisseling). Studenten zonder registratie in Oasis vóór de eerste maandag van de maand voorafgaand aan de maand van vertrek kunnen geen toestemming krijgen om een deel van hun opleiding in het buitenland door te brengen. (cfr. OER Artikel 46 §4.) Kies het academiejaar waarin de stage in je curriculum zal opgenomen worden. Kies vervolgens “Uitwisseling” onder “Curriculum” en vul alle gevraagde gegevens in.
 9. Neem na afloop van de stage contact op met je promotor voor een evaluatiemoment om na te gaan of de stage aan ieders verwachtingen voldeed.
 10. Als de stage nog steeds kan meetellen voor studiepunten, laad je je logboek op in Plato uiterlijk 1 week na het beëindigen van de stage. Je schrijft eveneens een stageverslag en laad dit ook op uiterlijk 2 maanden na het beëindigen van de stage (en ten laatste op 1 juni).
 11. Voeg het keuzevak “Bedrijfsstage industriële wetenschappen” (“Industry internship engineering technology”), “Bedrijfsstage ingenieurswetenschappen en architectuur” (“Industry internship engineering science and architecture”) of “Onderzoeksstage” (“Research internship) in Oasis toe aan je curriculum van het academiejaar waarin je de stage wenst op te nemen bij de start van het academiejaar.
 12. Beoordeel de stageplek via het evaluatieformulier in Plato.
 13. Zowel je promotor als je stagementor binnen het bedrijf zullen automatisch een e-mail ontvangen via Plato om jou als stagiair en jouw uitgevoerde stage te evalueren aan de hand van een evaluatieformulier in Plato.
 14. Indien gewenst vindt er een feedbackmoment plaats tussen jou en je promotor (en je stagementor).

 

Al het bovenstaande geldt onder de voorwaarden van het meest actuele stagereglement.