Onbezoldigde binnenlandse stage of buitenlandse stage buiten IAESTE die NIET meetelt voor studiepunten

(Buiten curriculum, vrijwillig)

Voor stages die opstarten vóór 1 september moeten stappen 1 tot en met 11 afgerond zijn vóór de eerste dag van je stage.
 1. Zoek een stageplaats met eventueel reeds een concrete stage-opdracht.
 2. Zoek een promotor met specialiteit in het vakgebied van de stage. Maak afspraken over o.a. de inhoud van de stage, de opvolging, etc. Zoek tevens een stagementor binnen het bedrijf.
 3. Vul alle gegevens van je stage in op Plato onder “Mijn stage” en dien je aanvraag in via “Aanvraag indienen en doorsturen naar promotor”.
 4. Je promotor zal nu een e-mail ontvangen en kan je stagedossier in Plato bekijken en goedkeuren indien alles in orde is.
 5. Maak in samenspraak met het bedrijf een stageovereenkomst voor een vrijwillige stage op. Bij “Universiteit Gent” mag je professor Patrick Segers opgeven en bij “stagebegeleider voor de Universiteit Gent” geef je je promotor op. Nadat je alles ingevuld hebt, print je het contract af.
 6. Onderteken je contract en sla het document op als pdf. Bezorg het bestand aan het bedrijf (stagegever), je promotor (stagebegeleider) en professor Segers (voor de Universiteit Gent) voor hun digitale handtekening (deze procedure kan desgevallend ook op papier).
 7. Zorg ervoor dat jijzelf én het bedrijf een volledig ondertekend exemplaar van het stagecontract bezitten, en laad eveneens een ondertekend exemplaar van het contract op in Plato.
 8. Vraag het bedrijf de risicoanalyse (RA) in te vullen en laad deze op in Plato.
 9. Indien het stagebedrijf in de risicoanalyse heeft aangeduid dat een gezondheidsbeoordeling nodig is, zal de Dienst Medisch Toezicht (DMT) via Plato aangeven of je al dan niet op gezondheidscontrole moet.
 10. Indien je een gezondheidscontrole moet ondergaan:
  Leg een afspraak vast via Plato in de online webagenda van de DMT. Alleen als er geen vrije plaatsen meer zijn neem je zelf contact op met de DMT om een afspraak vast te leggen.
  Een afspraak voor gezondheidscontrole moet je tenminste 6 weken voor de aanvang van je stage vastleggen. Anders bestaat de kans dat je niet tijdig een afspraak kan krijgen en/of dat de vrije momenten voor onderzoek al tijdens je stage vallen, wat de startdatum van je stage in het gedrang kan brengen.
  Gelieve er bovendien rekening mee te houden dat de Dienst Medisch Toezicht tijdens de verlofperiodes in de zomervakantie met een lagere bezetting werkt.

  Download de medische vragenlijst, druk ze af en vul ze in.
  Je neemt de volledig ingevulde en gedagtekende risicoanalyse, de medische vragenlijst, een kopie van je stagecontract en je vaccinatiekaart mee.

 11. Na de gezondheidscontrole ontvang je een "formulier voor de gezondheidsbeoordeling". Dit attest laad je eveneens op in Plato.
 12. Laad je logboek op in Plato uiterlijk 1 week na het beëindigen van de stage.
 13. Beoordeel de stageplek via het evaluatieformulier in Plato.
 14. Je stagementor binnen het bedrijf zal automatisch een e-mail ontvangen via Plato om jou als stagiair en jouw uitgevoerde stage te boordelen aan de hand van een evaluatieformulier in Plato.
 15. De promotor neemt kennis van deze beoordelingen en rapporteert eventuele bijzonderheden aan de facultaire stagecoördinator.
 16. Desgevallend vindt er een feedbackmoment plaats tussen jou en je promotor.

Al het bovenstaande geldt onder de voorwaarden van het meest actuele stagereglement.