AP/ATP-Beleidscommissie

Taakomschrijving

  • Formuleert adviezen aan de faculteitsraad i.v.m. het AP/ATP-beleid, door:
    • jaarlijks een AP/ATP-beleidsplan op te stellen voor een periode van 5 jaar, inclusief een concrete invulling voor het eerste jaar. Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met de behoeften van de logistieke diensten en vakgroepen, en anderzijds met de desbetreffende richtlijnen van het centraal bestuur;
    • voorstellen te doen voor de besteding van financiële middelen waarvoor de commissie bevoegd is (bv. middelen toegekend aan de FEA ter compensatie van niet-gebruikte P-punten).
  • Doet voorstellen om evt. personeelsproblemen die zich voordoen binnen de FEA op te lossen.
  • Onderzoekt (voor zover nodig) mogelijkheden voor de mutatie van ATP-leden binnen of buiten de FEA.

Samenstelling

Voorzitter

Patrick De Baets (EA08)

ZAP/OP3

Dirk De Meester (EA01), NN (EA03), Bart Dhoedt (EA05), Koen De Bosschere (EA06), Herwig Bruneel (EA07), Luc Dupré (EA08), Guy Marin (EA11), Geert De Schutter (EA14), Peter Troch (EA15), Marián Slodička (EA16), Christophe Leys (EA17), El-Houssaine Aghezzaf (EA18), Kurt Stockman (campuscoördinator Campus Kortrijk), Marc Vanhaelst (campuscoördinator Campus Schoonmeersen)

OAP

Inge Bellemans, Sander De Pestel, Jeroen Lauwaert, Sven Rogge

ATP

Peter Guns, Johanna Louwagie, Jeroen Ongenae, Roger Van Hecke

Studenten

Laure Van De Steene, NN

Raadgevend

Gert De Cooman (onderwijsdirecteur), Filip De Turck (academisch secretaris - secretaris), Dagmar D'hooge (voorzitter OZAP), Luc Taerwe (vertegenwoordiger Raad van Bestuur UGent)

Ambtshalve

Hendrika Van Nieuwenhove (facultair beleidsmedewerker)

Documenten

Overzicht personeelspunten