AP/ATP-Beleidscommissie

Taakomschrijving

  • formuleert adviezen aan de faculteitsraad i.v.m. het AP/ATP-beleid, door:
    • jaarlijks een AP/ATP-beleidsplan op te stellen voor een periode van 5 jaar, inclusief een concrete invulling voor het eerste jaar. Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met de behoeften van de facultaire ondersteunende diensten en vakgroepen, en anderzijds met de desbetreffende richtlijnen van het centraal bestuur;
    • voorstellen te doen voor de besteding van financiële middelen waarvoor de commissie bevoegd is (bv. middelen toegekend aan de FEA ter compensatie van niet-gebruikte P-punten)
  • doet voorstellen om evt. personeelsproblemen die zich voordoen binnen de FEA op te lossen
  • onderzoekt (voor zover nodig) mogelijkheden voor de mutatie van ATP-leden binnen of buiten de FEA

Samenstelling

Voorzitter

Patrick De Baets (decaan)

ZAP

Dirk De Meester (EA01), NN (EA03), Bart Dhoedt (EA05), Koen De Bosschere (EA06), Joris Walraevens (EA07), Luc Dupré (EA08), Guy Marin (EA11), Geert De Schutter (EA14), Peter Troch (EA15), Hendrik De Bie (EA16), Christophe Leys (EA17), El-Houssaine Aghezzaf (EA18)

OAP

Jeroen Lauwaert, Sven Rogge, Casper Van Gheluwe

ATP

Marijke De Keyser, Johanna Louwagie, Roger Van Hecke

Studenten

Pieter-Jan Boeykens, Marybeth Defrance

Raadgevend

Herwig Bruneel (12e ZAP-vertegenwoordiger Raad van Bestuur UGent), Gert De Cooman (lid Raad van Bestuur UGent), Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur), Filip De Turck (academisch secretaris - secretaris), Kurt Stockman (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Kortrijk), Jo Verhaevert (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Gent), Dagmar D'hooge (voorzitter OZAP), Veronique Van Speybroeck (lid Onderzoeksraad)

Ambtshalve

Hendrika Van Nieuwenhove (facultair beleidsmedewerker)

Documenten

Overzicht personeelspunten