Opleidingscommissie industriële wetenschappen bouwkunde

Taakomschrijving

De Opleidingscommissie industriële wetenschappen bouwkunde (OCindwB - Gent) is verantwoordelijk voor:

  • de opleidingsspecifieke opleidingsonderdelen van de Bachelor of Science in de industriële wetenschappen - afstudeerrichting bouwkunde (EB7INWBO)
  • Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde (EM7BOU)
  • Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten (EM7LAN)
  • Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde (EZ7BOU); i.s.m. de OCindwBa voor de niet-opleidingsspecifieke opleidingsonderdelen
  • Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten (EZ7LAN); i.s.m. de OCindwBa voor de niet-opleidingsspecifieke opleidingsonderdelen
  • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde (EZ7BOS); i.s.m. de OCindwBa voor de niet-opleidingsspecifieke opleidingsonderdelen
  • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten (EZ7LAS); i.s.m. de OCindwBa voor de niet-opleidingsspecifieke opleidingsonderdelen
  • Doctoraat in de industriële wetenschappen: bouwkunde (EDIDBO)
  • de domeincomponent in de Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting engineering en technologie (EOWETEET), in overeenstemming met de modaliteiten van het opleidingsprogramma (afhankelijk van de voorafgaande bacheloropleiding van de student)

Samenstelling

Voorzitter

Wouter De Corte

ZAP/GP

Jan Belis, Veerle Boel, Greet Deruyter, Jelle Laverge, Marijke Steeman, Frank Vandedrinck,
zie ook OAP

OAP

ter vervanging van ZAP: Kathleen Gekiere, Dirk Vinckier
effectieve OAP-leden: Anthony Tetaert (verantwoordelijke internationalisering), Ignaas Vandenbruwane, Marc Wylaers (verantwoordelijke stages)

Studenten

Maayke Degelin (EB7INWBO), Tuur Waerlop (EB7INWBO), NN
NN, NN, NN

Adviserend ZAP/GP

alle andere lesgevers van de opleidingen waarvoor deze opleidingscommissie verantwoordelijk is, die zich bij de voorzitter van de opleidingscommissie hebben aangemeld

Adviserend OAP

OAP-leden die zich bij de voorzitter van de opleidingscommissie hebben aangemeld en door de commissie zijn opgenomen, waaronder Hilde Witters (secretaris)

Adviesgroep

Wouter De Maegt (Teccon)
Carine Drumont (Algemene Bouw Maes)
Nico Evenepoel (Arqus Engineering)
Piet Verhaeghe (Victor Buyck Steel Construction)