Opleidingscommissie ingenieurswetenschappen Nuclear Engineering

Taakomschrijving

De Opleidingscommissie ingenieurswetenschappen Nuclear Engineering (OCingwMaNE / Teaching Committee van het Belgian Nuclear higher Education Network (BNEN)) is verantwoordelijk voor

  • Master of Science in Nuclear Engineering (interuniversitair; ENNUCL);
  • Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in Nuclear Engineering (EZNUCL); i.s.m. de ACTCingw voor de niet-opleidingsspecifieke opleidingsonderdelen
  • Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in Nuclear Engineering (voor buitenlands gediplomeerden) (EZNUCB); i.s.m. de ACTCingw voor de niet-opleidingsspecifieke opleidingsonderdelen

Samenstelling

UCL: Yann Bartosiewicz
KU Leuven: William D'haeseleer (chairperson BNEN)
ULg: Maarten Arnst
VUB: Peter Baeten
ULB: Pierre-Etienne Labeau (vice-chairperson BNEN)
UGent: Jean-Marie Noterdaeme

Adviesgroep

De OCingwMaNE heeft geen vaste adviesgroep.

BNEN heeft zeer regelmatig contacten met de top van de nucleaire industrie (via stakeholersvergaderingen, QA meetings, het zeer brede lidmaatschap in de BNEN zelf, ...) en vervult daarmee de doelstelling van een adviesgroep.