Burgerlijk ingenieur-architect

Kiezen voor de opleiding burgerlijk ingenieur-architect? 

De ingenieur-architect is opgeleid om op een creatieve en antwoordgerichte manier om te gaan met complexe ruimtelijke problemen, van bouwdetail, over gebouw, tot stad. In de praktijk maar ook in theorie. Een stevige basis in en grote interesse voor de ‘harde’ wetenschappen en in de maatschappelijk-culturele materie zijn dus onontbeerlijk om deze studie te starten.
Doorheen de opleiding staat het ontwerpen centraal. Niet alleen als het onderwerp van de ontwerpstudio’s, maar ook als een bijzondere houding ten aanzien van de brede waaier aan vakgebieden die met het ontwerpen te maken hebben.

Praktische info

  • Laptop
  • Rekenmachine: Voor de tussentijdse evaluaties (eerste bachelor) en periodegebonden evaluaties waarbij -mits goedkeuring van de lesgever- een rekenmachine toegelaten is, wordt enkel het gebruik van het type TI-30XB Multiview toegelaten.

Contact