Burgerlijk ingenieur

Kiezen voor de opleiding burgerlijk ingenieur

In de opleiding tot burgerlijk ingenieur komen wiskunde en wetenschappen komen vooral in de eerste twee jaren aan bod. Daarna pas je het wiskundig instrumentarium toe in meer technische vakken. Je wordt getraind om op een meer generiek en abstract niveau te redeneren. Burgerlijk ingenieurs creëren in hun masterproef en latere job nieuwe kennis, bedenken nieuwe concepten of ontwikkelen nieuwe toepassingen.

 Praktische info

  • Laptop
  • Rekenmachine: Voor de tussentijdse evaluaties (eerste bachelor) en periodegebonden evaluaties waarbij -mits goedkeuring van de lesgever- een rekenmachine toegelaten is, wordt enkel het gebruik van het type TI-30XB Multiview toegelaten.

Contact