Onderzoeksprojecten

Locomotie


Huidige projecten

 Gefinaliseerde projecten

Topsportspecifieke bewegingsanalyse

 

Motorische Controle en Leren

   

  Locomotie

   

  Motorische hertraining op basis van realtime audiofeedback:  inzichten in impactverlagende loopstrategieën

  dr. Pieter Van den Berghe, dr. Rud Derie, dr. Joren Six, dr. Pieter Fiers, Prof. dr. Marc Leman, Prof. dr. Em. Dirk De Clercq, Prof. dr. Veerle Segers

   

  Lopen is een populaire vorm van fysieke activiteit hoewel vele lopers overbelastingskwetsuren ondergaan wanneer de belasting groter is dan de belastbaarheid (bv. botblessures). Epidemiologisch onderzoek identificeerde impactbelasting als een risicofactor.  Een draagbaar toestel dat de impactschok registreert en vervolgens omzet naar auditieve feedback werd ontwikkeld. Dergelijke realtime impactsonificatie zou de grootte van de herhaaldelijk inwerkende impacten binnen een risicolopende groep kunnen inperken tot een aanvaardbaar niveau.  Een groep getrainde lopers met hoge impactintensiteit zal een loophertrainingsprogramma ondergaan om hun loopstijl te wijzigen (gerandomiseerd onderzoek met controlegroep).  Waar de meeste onderzoeken instructies betreffende de loopstijl en impactintensiteit geven, bieden wij de loper uitsluitend realtime auditieve biofeedback op basis van de impactschok tijdens overgrondse loopsessies.  Een biomechanische analyse (3D kinematica-kinetica, tibiale piekversnelling), de evaluatie van loopeconomie en de bepaling van de kracht van spieren rondom het enkelgewricht zullen inzicht bieden in mogelijke strategieën om impact te verminderen.

  Relevante publicaties:

  • Van den Berghe P, Six J, Gerlo J, Leman M, De Clercq D. Validity and reliability of peak tibial accelerations as real-time measure of impact loading during over-ground rearfoot running at different speeds. 2019;86:238-242. J Biomech. 10.1016/j.jbiomech.2019.01.039.
  • Lorenzoni V, Van den Berghe P, Maes P-J, De Bie T, De Clercq D, Leman M. Design and validation of an auditory biofeedback system for modification of running parameters. 2018. J Multimodal User Interfaces. 10.1007/s12193-018-0283-1.
  • Van den Berghe P, Gosseries M, Gerlo J, Lenoir M, Leman M, De Clercq D. Change-Point Detection of Peak Tibial Acceleration in Overground Running Retraining. 2020;20(6):1720. Sensors. 10.3390/s20061720
  • Van den Berghe P, Lorenzoni V, Derie R, Six J, Gerlo J, Leman M, De Clercq D. (2021). Music-based biofeedback to reduce tibial shock in over-ground running: A proof-of-concept study. Scientific Reports. 10.1038/s41598-021-83538-w


  Meer lezen: http://www.nano4sports.eu/projectresultaten-ugent/

  top

   

  Grounded running: loopstijlaanpassingen en relatie met verlagen van musculoskeletale stress

  drs. Lennert Van Der Meulen, dr. Senne Bonnaerens, dr. Pieter Fiers, Prof. dr. Em. Dirk De Clercq en Prof. dr. Veerle Segers

  Lopen is een van de meest populaire vormen van fysieke activiteit en biedt heel wat gezondheidsvoordelen. Helaas gaat lopen vaak gepaard met overbelastingsletsels. Deze letsels ontstaan wanneer het musculoskeletale systeem een té grote repetitieve belasting ondergaat en deze de belastbaarheid van het lichaam overschrijdt. Hierdoor zijn lopers genoodzaakt om hun loopprogramma te onderbreken en kunnen als gevolg niet genieten van de vele gezondheidsvoordelen die lopen biedt.
  In een populatie van trage lopers blijken niet alle lopers te lopen met een vluchtfase (zie figuur). Deze looptechniek (die biomechanisch nog steeds lopen is) wordt grounded running genoemd, en komt typisch voor bij trage loopsnelheden (< 9 km.h-1). Wanneer deze looptechniek aangeleerd wordt, reduceert deze de belasting op de onderste ledematen tot 30%. Als gevolg zou het aanleren van deze looptechniek een ideale strategie kunnen zijn om te implementeren in start-to-run programma’s, met als doel blessures bij (voornamelijk beginnende) lopers te voorkomen.

   top

   

  Fast walking: aanpassingen in kinematiek, spieractivatie en kinetiek

  dr. Pieter Fiers, dr. Senne Bonnaerens, Prof. dr. Em. Dirk De Clercq, Prof. dr. Veerle Segers

  Wanneer je snel wandelt worden je benen meer belast dan wanneer je aan een normale of trage snelheid wandelt.  Deze hogere belasting zorgt ervoor dat je hart sneller slaat waardoor snel wandelen weleens een ideale activiteit zou kunnen zijn om de algemene fitheid en gezondheid te verbeteren.  Echter, de hogere belasting gaat ook gepaard met vermoeidheid in de beenspieren zeker wanneer je voor een langere tijd aan het stappen bent.  Dit resulteert in een vermoeid en soms zelfs pijnlijk gevoel in de beenspieren.  Dit onderzoek gaat na welke spieren het eerst vermoeid worden en hoe het lichaam omgaat met deze vermoeidheid.  “Welke aanpassingen gebeuren er in de heup, knie of enkel” en “welke spieren worden minder of meer geactiveerd na vermoeidheid van bepaalde andere spieren” zijn enkele van de vragen die in dit onderzoek getracht beantwoord te worden.

   top

   

  Initiële voet raakpatronen tijdens lopen: relatie met snelheid en impactintensiteit

  dr. Bastiaan Breine, dr. Pieter FiersProf. dr. Em. Dirk De Clercq, Prof. dr. Veerle Segers, in samenwerking met Prof. dr. Philippe Malcolm (University of Nebraska - Omaha)

  Tijdens lopen kan de voet de grond op verschillende manieren raken, zogenaamde initiële voet raakpatronen (IFCP).  Er zijn drie verschillende IFCP mogelijk:  een achtervoet raakpatroon (IRFC), een middenvoet raakpatroon (IMFC) of een voorvoet raakpatroon (IFFC). In dit project wordt de relatie tussen IFCP, loopsnelheid en impactintensiteit bestudeerd.

  Voor dit onderzoek registreerden we de grondreactiekrachten, de plantaire drukken en de kinematiek van de onderste ledematen bij 60 afstandslopers terwijl zij op een loopweg liepen aan snelheden tussen de 3.2 en 6.2 m.s-1. De verdeling van de IFCPs werd per snelheid bepaald door middel van een aangepaste 'strike index' die gebruik maakt van hoog frequente (500 Hz) plantaire drukmetingen. Naast deze bepaling van de verdeling van de IFCPs werd ook de relatie tussen de loopkinematiek en de impactintensiteit bestudeerd.  Dit met een focus op de invloed van IFCP.
   
  Doctoraat Bastiaan Breine  met succes verdedigd op 13/11/2015. 

   

  Relevante publicaties:

  top

   

  Neuromechanica van wandelen met een aangedreven onderbeen exoskelet (Wearable Assistive Lower Leg eXoskeleton, WALL-X)

  dr. Pieter Fiers, dr. Samuel Galle, dr. Bihiyga Salhi, Prof. dr. Wim Derave, Prof. dr. Patrick Calders, Prof. dr. Eric Derom, Prof. dr. Em. Dirk De Clercq (PI)
  in collaboration with Prof. dr. Philippe Malcolm (University of Nebraska – Omaha)

   WALL-X is een niet-mobiel, pneumatisch aangedreven enkel-voet exoskelet dat parallel aan de kuitspieren een kracht uitoefent.  Wanneer het krachtprofiel zorgvuldig wordt gekozen, wordt het wandelpatroon ondersteund.
  Dit exoskelet was het allereerste exoskelet dat erin slaagde om het energieverbruik van wandelen effectief te doen dalen (ongeveer 6% reductie).  Ondertussen slaagden meerdere labo’s hierin.  Een optimalisatie van het krachtprofiel reduceerde het energieverbruik bovendien met een bijkomende 6% waardoor WALL-X ook vandaag tot de beste exoskeletten ter wereld behoort.
  Naast een vermindering van het energieverbruik toonden we ook aan dat personen die WALL-X aan hebben langer kunnen wandelen en meer gewicht kunnen dragen.  Voor zover wij weten is deze studie nog steeds de enige die een relevante toename in geassisteerde maximale prestatie aantoonde.
  WALL-X kan echter ook assistentie verlenen in andere populaties dan enkel in gezonde volwassenen.  Zo toonden we reeds aan dat WALL-X wandelen kan assisteren bij ouderen en focussen we ons nu op populaties met inspanningsbeperking.

  Sleutelpublicaties:

   

   

  Topsportspecifieke Bewegingsanalyse

  • Het labo bewegingsleer is onder meer gespecialiseerd in bewegingsanalyse in topsportsituaties.
   In 2007 en 2008 werden een 50-tal wedstrijdsprongen van Tia Hellebaut geanalyseerd in samenspraak met trainer Wim Van de Ven. Deze sportwetenschappelijke omkadering is een waardevol element om tot topprestaties te komen. Hellebaut veroverde olympisch goud in Beijing (2008).

   

   

  • Boek: Gusimbuka Urukiramende, Hoogspringen in Rwanda.
   UGent-wetenschappers analyseerden historisch beeldmateriaal van Rwandese hoogspringers. De toppers onder deze Gusimbuka atleten zouden op hedendaagse Olympische Spelen kans maken op een medaille.
   Europeanen die in het begin van de 20ste eeuw uit Rwanda terugkwamen, vertelden over atleten die zeer hoog konden springen. Gusimbuka Urukiramende was er een zeer populaire sport die ook tijdens lokale ceremonieën werd beoefend. Dr. Ine Van Caekenberghe en prof. Dirk De Clercq  voerden biomechanische en bewegingsanalyses uit op historische foto’s  en filmpjes van de sprongen. Hun diepgaand onderzoek over dit fenomeen biedt uitdagende mogelijkheden voor de toekomst.

   De resultaten van hun onderzoek zijn, samen met een historisch-etnografische benadering van de sport, opgenomen in het boek Gusimbuka Urukiramende, dat op 2 juli 2015 werd voorgesteld door onder meer Tia Hellebaut. Prof. De Clercq analyseerde in het verleden ook haar sprongen, ter voorbereiding van haar deelname aan de Olympische Spelen.

   Foto: Gusimbuka Urukiramende in aanwezigheid van koning Mutara

   

  Motorische Controle en Leren

  Motorische competentie bij Vlaamse kinderen vanaf 3 jaar

  Prof. dr. Matthieu Lenoir, Prof. dr. Frederik Deconinck, Dr. Farid Bardid, Dr. Mireille Mostaert, Dr. Rozilee Wazir Mohd Norjali Wazir

  Het is een vaststaand feit dat de huidige generatie kinderen en jongeren op fysiek vlak minder goed scoort dan enkele generaties geleden. Tegelijk is in het voorbije decennium ook een merkelijke achteruitgang van de motorische competentie vastgesteld. Motorische competentie is die eigenschap die ons toelaat onze acties op een efficiënte manier aan te sturen en aan te passen aan de omstandigheden, zowel bij dagdagelijkse vaardigheden als bij sportprestaties. De doelen van dit project is deze seculiere trend te documenteren en de factoren die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van motorische competentie te bestuderen (culturele verschillen, leeftijd, ervaring, geslacht, ouderlijke support, sportieve voorgeschiedenis etc.). Tenslotte word ook de effectiviteit van interventies  die streven naar een lange-termijn verbetering van de motorische competentie onderzocht, zoals bijvoorbeeld in het Multimove project.


  Representative publicaties:

   

  Planning en controle in kinderen met Developmental Coordinaton Disorder (DCD)

  Prof. dr. Frederik Deconinck, Prof. dr. Matthieu Lenoir

  Mensen met Developmental Coordination Disorder (DCD) of coördinatie-ontwikkelingsstoornis (ook wel dyspraxie) ervaren moeilijkheden bij het uitvoeren of aanleren van motorische vaardigheden, zoals schrijven, aankleden of sport, zonder dat hiervoor een gekende medische diagnose is (vb. cerebrale parese of musculaire dystrofie). Als sinds 2002 onderzoeken we in ons labo de link tussen perceptie en actie in deze populatie. Aanvankelijk lag de focus op de kinematica van fundamentele bewegingsvaardigheden (vangen, stappen, springen) en posturale controle. De laatste tijd richten we ons eerder op de rol van planning en controle tijdens fijn-motorische taken. Hiervoor bestuderen we oog-handcoördinatie tijdens reik- en grijptaken, in combinatie met mentale simulatie van beweging (motor imagery), anticipatie (motion prediction) en executieve functies. Hiermee trachten we inzicht te verkrijgen in de onderliggende mechanismen van motorisch leren bij mensen met DCD, om uiteindelijk hun dagelijkse bewegingsmogelijkheden te verbeteren.

  Publicaties:

   

  Het obese brein: de relatie tussen motoriek, neurocognitief functioneren en hersenverbindingen bij kinderen met obesitas

  Dr. Mireille Augustijn, Prof. dr. Matthieu Lenoir, Prof. dr. Frederik Deconinck, Prof. dr. Karen Caeyenberghs, Prof. dr. Eva D’Hondt


  Recente inzichten gebaseerd op studies van ons labo indiceren dat de motorische problemen bij kinderen met obesitas niet volledig kunnen worden verklaard door het zwaardere lichaamsgewicht en een verschil in massaverdeling vergeleken met kinderen met een normaal gewicht. De bewegingsproblemen bij kinderen met obesitas zouden ook kunnen wijzen op andere mogelijke onderliggende mechanismen. Een recent onderzoek van ons labo toonde aan dat kinderen met obesitas ook problemen zouden hebben in het plannen en bijsturen van bewegingen in vergelijking met leeftijdgenoten met een normaal gewicht. Tot op heden werd deze mogelijkheid echter nog niet grondig onderzocht.
  Daarom is het eerste doel van dit project om de prevalentie en aard van perceptueel-motorische (dys-) functie te onderzoeken in een groep obese kinderen door het evalueren van prestaties op fundamentele aspecten van perceptueel-motorische controle. Verder zal geavanceerde beeldvorming gebruikt worden om structurele en functionele connectiviteit in kaart te brengen en te linken aan gedragsmaten. Het tweede doel van dit project is om het effect van gewichtsverlies op de gedragsmaten en hersenconnectiviteit te onderzoeken. Tot slot hopen we met onze bevindingen een bijdragen te kunnen leveren tot het verbeteren van preventie en interventie studies voor kinderen met obesitas.


  Referenties: