ManaMa specialistische tandheelkunde

Behandelruimte Tandheelkunde UZ Gent P8De masteropleiding specialistische tandheelkunde heeft tot doel om:

 • algemeen tandartsen verder op te leiden tot hooggekwalificeerde practici met een bijzondere bekwaamheid
 • practici af te leveren die competent en autonoom hun bekwaamheid kunnen beoefenen
 • practici op te leiden die binnen een algemeen tandheelkundig en medisch perspectief kunnen werken
 • practici af te leveren die kunnen werken in een brede maatschappelijke context

  

De verschillende afstudeerrichtingen

Coördinatie : Prof. Maarten Meire - contact

Coördinatie : Prof. Sivaprakash Rajasekharan - contact

Coördinatie : Prof. Guy De Pauw - contact

Coördinatie : Prof. Jan Cosyn - contact

Een stevige opleiding

 • Een unieke integratie van specialistisch theoretisch, preklinisch en klinisch onderwijs in een masteropleiding van 180 studiepunten
 • Kleinschalige leeromgeving: 1-7 studenten per afstudeerrichting per jaar
 • Multidisciplinair karakter door geïntegreerde samenwerking tussen de vier afstudeerrichtingen
 • Hooggekwalificeerde docenten (klinisch zowel als wetenschappelijk), state-of-the-art faciliteiten in het Universitair Ziekenhuis voor preklinisch onderwijs en klinische stage

Wist je dat ...

 • deze programma's al meer dan 20 jaar worden ingericht aan de vakgroep Mondgezondheidswetenschappen?
 • drie van de vier opleidingen ook Europees geaccrediteerd zijn?
 • er altijd een mix is van Belgische en internationale studenten in de opleiding?
 • het programma opgebouwd is uit algemene vakken, opleidingsspecifieke vakken, de masterproef en de klinische stage?

Contact

Voor algemene vragen over de ManaMa opleiding specialistische tandheelkunde, kan je de curriculummanager Mevr. Mieke De Cokere contacteren - contact