Starttoets (verplichte ijkingstoets) Biomedische wetenschappen

Wat?

De starttoets Biomedische wetenschappen, ook wel verplichte ijkingstoets Biomedische wetenschappen, is een oriënteringsproef bedoeld om je te helpen bij de overgang van secundair naar academisch onderwijs. Met deze toets kan je nagaan of je beschikt over voldoende academisch potentieel én over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden om de opleiding te starten.

Verplicht?

Ja, deelname aan de toest is verplicht om te kunnen inschrijven voor de opleiding bachelor in de Biomedische wetenschappen. Het resultaat dat je behaalt, is echter niet bindend. Dat wil zeggen dat de universiteit jouw inschrijving niet kan weigeren op basis van jouw score (zelfs als je niet geslaagd bent). Het gaat hier dus niet over een toelatingsexamen. Maar: als je niet slaagt voor de starttoets zal jou wel een verplichte remediëring opgelegd worden (zie 'wat erna').

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de verplichte deelname aan een toets en/of op de verplichte remediëring.

Een vrijstelling van deelname en/of verplichte remediëring kan aangevraagd worden op basis van een standaarduitzondering of op basis van bijzondere individuele omstandigheden. Meer info en aanvragen kan via deze pagina.

Data en inschrijving

Je kan op volgende momenten deelnemen aan de starttoets Biomedische Wetenschappen:

  • 1 juli 2024; deadline voor inschrijven is 15 juni 2024
  • 24 augustus 2024; deadline voor inschrijven is 15 augustus 2024

Verdere praktische info vind je op www.ijkingstoets.be.

Inhoud

De starttoets (verplichte ijkingtoets) bestaat uit meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel. De inhoud van de vragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met minstens 4 uur wiskunde en minstens 1 uur chemie. De thema's die aan bod komen zijn:

  • Wiskunde: redeneren, begrippenkennis, rekenvaardigheden
  • Chemie: atoombouw, bindingen, stoichiometrie, chemisch evenwicht, zuren en basen, redoxreacties, kinetiek en organische stofklassen
  • Basisvaardigheden: interpreteren van grafische voorstellingen

Voorbereiding

Je kan je voorbereiden op de toets via vragen uit voorgaande edities.

Resultaat

Je krijgt jouw resultaat via mail ten laatste zeven dagen na het afleggen van de toets. Naast jouw persoonlijk resultaat ontvang je ook info over hoe je scoorde t.o.v. de andere deelnemers. Je krijgt ook een inschatting van je academische, wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden.

Wat erna?

Ben je geslaagd voor de starttoets, dan heb je bewezen dat je over voldoende academisch potentieel én de nodige wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden beschikt om de opleiding Biomedische wetenschappen te starten. 

Ben je niet geslaagd voor de starttoets, dan zal je een verplicht remediëringstraject moeten volgen voor wiskunde en/of chemie, afhankelijk van je deelscores op beide onderdelen. Ook wie deelnam aan een andere toets of een toelatingsexamen en daardoor een uitzondering kreeg op deelname aan de starttoets Biomedische wetenschappen, kan remediëring opgelegd krijgen. Meer info hierover en een inschrijvingslink naar het remediëringstraject vind je op www.ugent.be/starttoets/watna.

Contact