Starttoets (verplichte ijkingstoets) Biomedische Wetenschappen

Wat?

De starttoets (verplichte ijkingstoets) is een hulp bij de overgang van secundair naar academisch onderwijs. De toets, bestaande uit meerkeuzevragen, test je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden en kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding. Aan de hand van je resultaat kan je bovendien je kennis en vaardigheden vergelijken met andere deelnemers.  

Verplicht?

Om te kunnen inschrijven voor de opleiding Biomedische Wetenschappen is deelname aan de starttoets verplicht.  Het resultaat van je deelname aan de toets is echter niet bindend: de universiteit kan je inschrijving niet weigeren op basis van je resultaat. Het gaat dus niet om een toelatingsexamen. Slaag je niet voor de starttoets (of een ijkingstoets die gelijkaardige competenties toetst), dan ben je verplicht een remediëringstraject te volgen om je voorkennis bij te spijkeren. 

Uitzonderingen

In sommige gevallen kan je vrijgesteld worden van de verplichte deelname aan de starttoets.   

Een uitzondering op deelname aan de starttoets betekent niet dat je automatisch ook vrijgesteld bent van de verplichte remediëring. Voor vragen daarover kan je uitzonderingstarttoets@ugent.be contacteren.  

Data en inschrijving

Schrijf je in voor de starttoets via www.ijkingstoets.be. Je vindt er ook de data en andere praktische informatie terug.  Deelname aan de toets is gratis. 

De inschrijvingsperiode loopt vanaf 15 januari tot 15 juni (eerste toetssessie) en tot 15 augustus (tweede toetssessie). Inschrijven na die deadlines is niet meer mogelijk.  

Inhoud

De starttoets bestaat uit meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel. De inhoud van de vragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met minstens 4 uur wiskunde en minstens 1 uur chemie. De thema's die aan bod komen zijn: 

 • Wiskunde: algebra (reële getallen, veeltermen, vergelijkingen en ongelijkheden, stelsels); goniometrie; analyse (reële functies, limieten, afgeleiden en integralen); vlakke meetkunde (rechte, cirkel); telproblemen & kansvariabelen
 • Chemie: atoombouw, chemische bindingen, naamgeving, stoichiometrie, oplossingen, chemische reacties (o.a. neerslagreacties, redoxreacties), chemisch evenwicht, zuren en basen 
 • Basisvaardigheden: interpreteren van grafische voorstellingen

Ter voorbereiding is het aangeraden dat je de leerstof uit de tweede en derde graad secundair onderwijs opfrist. Aan de hand van vragen uit voorgaande toetsen kan je je voorbereiden op de starttoets.  

Resultaat

Ten laatste zeven dagen na het afleggen van de starttoets ontvang je feedback via mail. Naast jouw persoonlijk resultaat ontvang je info over hoe je scoorde ten opzichte van andere deelnemers. Je krijgt ook een inschatting over je academisch potentieel en je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden.  

Wat na de toets?

Na deelname aan een ijkingstoets kan je je inschrijven voor de opleiding Biomedische Wetenschappen, ongeacht of je geslaagd bent of niet. Je attest van deelname wordt door de Vlaamse overheid automatisch doorgestuurd naar de onderwijsinstellingen. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.  

 • Ben je niet geslaagd of heb je deelgenomen aan een niet-compatibele toets? Ontdek dan alles over de remediëring en hoe hiervoor inschrijven op www.ugent.be/startttoets/watna 
 • Heb je praktische of inhoudelijke vragen over de remediëring? Kom langs op onderstaande maandagen, telkens tussen 13:00 en 16:00 (vrij te bepalen wanneer je langskomt) in lokaal C3.006 op campus Schoonmeersen. 
   • Vragen over de remediëring wiskunde: maandag 15 of 29 juli, 5-12-19-26 augustus, 2-9-16 september
   • Vragen over de remediëring chemie: maandag 15 juli, 12-19-26 augustus
 • Gedurende het volledige academiejaar kan je tevens terecht bij het monitoraat voor meer gepersonaliseerde begeleiding bij het verwerken van de leerinhoud van wiskunde, chemie en fysica.  

Contact