Vlaams opleidingsverlof – Educatief verlof in het Brussels Gewest

Vlaams Opleidingsverlof

Alle informatie omtrent het Vlaams opleidingsverlof is hier terug te vinden.

De ODB-registratienummers van onze opleidingen zijn :

  • Master of Science in de gezondheidsbevordering: ODB-X09648
  • Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg: ODB-X00939
  • Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde: ODB-X00452
  • Schakelprogramma: ODB-X00045

Educatief verlof in het Brussels Gewest

De opleidingen ‘Management en het Beleid van de Gezondheidszorg’ en ‘Verpleegkunde en Vroedkunde’ zijn voor academiejaar 2021-2022 erkend voor het educatief verlof in het Brussels Gewest. Je kan via mail de nodige attesten hiervoor aanvragen. Gelieve hiervoor een  mail te richten aan fsa.ge@ugent.be en in het onderwerp te vermelden ‘Aanvraag educatief verlof Brussels Gewest’. De attesten worden dan doorgemaild en opgestuurd. Meer info omtrent dit educatief verlof kan je hier terugvinden.