Vlaams opleidingsverlof – Educatief verlof in het Brussels Gewest

Vlaams Opleidingsverlof

Alle informatie omtrent het Vlaams opleidingsverlof is hier terug te vinden.

De ODB-registratienummers van onze opleidingen zijn :

  • Master of Science in de gezondheidsbevordering: ODB-X09648
  • Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg: ODB-X00939
  • Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde: ODB-X00452
  • Schakelprogramma: ODB-X00045

Educatief verlof in het Brussels Gewest

Alle informatie omtrent het Betaald Educatief Verlof in het Brussels Gewest is hier terug te vinden.

Studenten die dit wensen op te nemen, kunnen hiervoor de nodige attesten verkrijgen bij de facultaire studentenadministratie.

Gelieve hiervoor een  mail te richten aan fsa.ge@ugent.be met als onderwerp ‘Aanvraag betaald educatief verlof Brussels Gewest’. In die mail vermeld je :

  • Jouw studentennummer en de opleiding waarvoor je ingeschreven bent (schakelprogramma en master zijn twee verschillende opleidingen)
  • De datum waarop je je ingeschreven hebt voor deze opleiding(en)
  • Jouw naam, voornaam en volledig adres (straat + huisnummer, postcode + gemeente)
  • Jouw geboortedatum en -plaats
  • Het totale aantal studiepunten waarvoor je ingeschreven bent per opleiding
  • De vakken waarvoor je dit academiejaar ingeschreven bent per opleiding en het totale aantal lesuren per vak, opgesplitst in aantal uren theorie en eventueel aantal uren praktijk (bijvoorbeeld bij stage en/of scriptie op voorwaarde dat er minstens 32 contacturen zijn fysiek of online face to face). Je sommeert ook het aantal lesuren theorie en het aantal lesuren praktijk per semester (eerste semester en tweede semester). Daarna maak je de som van beiden.

De facultaire studentenadministratie zal dan het gevraagde attest aanmaken op basis van de door de student aangeleverde informatie. Als achteraf blijkt dat hier onjuiste zaken in vermeld staan, kan de studentenadministratie hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Het is de verantwoordelijkheid van de student om de gevraagde info waarheidsgetrouw aan te leveren. 

Het attest wordt zowel ingescand doorgemaild alsook wordt het origineel opgestuurd per post.

Als er een wijziging zou gebeuren aan het curriculum van de student (vakken toevoegen of stopzetten), is het de verantwoordelijkheid van de student om de facultaire studentenadministratie hiervan ASAP op de hoogte te brengen via mail zodat een nieuw attest kan aangemaakt worden.

Ook als de student besluit van de opleiding stop te zetten, is het de verantwoordelijkheid van de student om de facultaire studentenadministratie hiervan via mail op de hoogte te brengen.