Grensoverschrijdend gedrag: Intern Meldpunt

De faculteit neemt grensoverschrijdend gedrag, in de brede zin van het woord, bijzonder ernstig en wil hier actief mee aan de slag gaan in de studieomgeving van de faculteit.

Heb je dringende hulp nodig? Je kan 24/7 terecht bij Tele-Onthaal (bel 106), de Zelfmoordlijn (bel 1813), het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (bel 09 332 80 80) en het Permanentiecentrum voor noodsituaties in UGent-gebouwen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Gedrag is ongewenst als jouw persoonlijke grens is overschreden, ook als het niet zo bedoeld is. Mogelijke vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn: 

 • pesten: de waardigheid aantasten, een kwetsende omgeving creëren, machtsmisbruik, intimidatie;
 • agressie: zowel fysiek als verbaal;
 • ongewenst seksueel gedrag: verbaal, non-verbaal of fysiek;
 • discriminatie: ongelijk behandeld, uitgesloten of achtergesteld worden.

Meer info over de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag vind je in de toelichting bij de gedragscode (punt 2) .

Waar kan je terecht? 

De faculteit heeft als pilootproject een Intern Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag opgericht, dat bemand wordt door een ervaren psycholoog die onafhankelijk en neutraal werkt. Het Intern Meldpunt is laagdrempelig en staat open voor élke melding (al dan niet anoniem), zowel van slachtoffers als van getuigen. Het Intern Meldpunt wil grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk opsporen, als eerste aanspreekpunt fungeren en - indien gewenst - doorverwijzen naar instanties binnen of buiten de universiteit.

Daarnaast is er universiteitsbreed Trustpunt waar je bij vertrouwenspersonen terecht kan. Indien je als student een interventie verwacht, kan je bij Trustpunt terecht, hetzij via het Intern Meldpunt, hetzij rechtstreeks. Trustpunt biedt psychosociale ondersteuning als je een tuchtklacht indient. 

Hoe verloopt de procedure?

 • Maak melding via e-mail. Dit kan zowel anoniem als persoonlijk, en je kan zelf aangeven of je al dan niet gecontacteerd wilt worden. 
 • Elke melding wordt bekeken en discreet en vertrouwelijk behandeld.
 • Als je aangaf gecontacteerd te willen worden, ontvang je binnen de 2 werkdagen een reactie.  
 • Wij bieden in eerste instantie een luisterend oor. Jij beslist zelf wat je vertelt en op welke manier je jouw verhaal wilt doen. Soms volstaat het om even te ventileren, soms is een uitgebreider gesprek wenselijk. 
 • Samen met jou bekijken we de volgende stappen. We overlopen de mogelijkheden voor verdere opvolging en ondersteuning. Ook als je enkel een melding wilt maken en (nog) geen verdere opvolging wilt, kan je bij het Intern Meldpunt terecht. Wij nemen nooit actie zonder jouw toestemming
 • Indien noodzakelijk en gewenst, kunnen we je gericht doorverwijzen naar de juiste diensten. 
 • Tot slot bewaart het Intern Meldpunt elke melding anoniem in een afgeschermd registratiesysteem. Zo kunnen we eventuele patronen in kaart te brengen.
 • Het Intern Meldpunt heeft geen mandaat om te sanctioneren, maar kan wel beleidsaanbevelingen geven over de preventie en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Wil je een formele procedure, dan kan je vragen om maatregelen of een sanctie op te leggen

Guy BronselaerContact

Het Intern Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag van de faculteit is bereikbaar via e-mail. Het wordt bemand door dr. Guy Bronselaer. Hij is klinisch psycholoog met uitgebreide ervaring in klinische en gezondheidspsychologie. Elke melding wordt bekeken en discreet en vertrouwelijk behandeld. Niets wordt zonder jouw toestemming doorgespeeld aan de betrokken personen en/of diensten.