Stages binnen de opleiding geneeskunde

Huidig model, ook geldig in AJ 2021-2022

 

Stages geneeskunde

 

Ouderenzorgstage

Bij de aanvang van het tweede semester van bachelor 1 volgt gedurende één week ouderenzorgstage in een woonzorgcentrum. Je wordt tijdens deze stage begeleid door een stagementor van een woonzorgcentrum. De stage wordt opgebouwd rond een aantal observatieopdrachten. Het is de ideale gelegenheid om inzicht te krijgen in de beleving van de zorgafhankelijke oudere en/of zijn familie. Bovendien word je je bewust van je eigen mogelijkheden en leerdoelen in de omgang met patiënten en hulpverleners, en in je eigen psychische en emotionele belevingen bij contact met ziekte en handicap.

Huisartsenstage

In het tweede semester van bachelor 3 volgt de huisartsenstage. Gedurende vijf dagen loop je stage bij een huisarts of een huisartsenpraktijk. Je krijgt tijdens deze stage een aantal duidelijke opdrachten mee over specifieke aandachtspunten zoals bijvoorbeeld de chronische patiënt, een acute aandoening, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, enz.

Juniorstages

Juniorstages gaan door tijdens master 1. Het zijn observerende stages waarbij je in een één-op-één relatie als student meeloopt met een arts.
Gedurende 3 halve dagen maak je kennis met het operatiekwartier. Daarnaast komt telkens gedurende 3 halve dagen een kennismaking met 3 verschillende disciplines aan bod waarbij het accent ligt op klinische praktijkoefening.
De begeleidende arts fungeert als rolmodel en draagt op die manier bij tot jouw persoonlijke professionele ontwikkeling. Deze stages gaan door in het Universitair Ziekenhuis Gent.

Seniorstages

De seniorstages gaan door in semester 2 van master 2 en semester 1 van master 3. Deze stages worden opgedeeld in 10 stageblokken die elk 4 weken duren. Elke stagiair doorloopt een gelijkaardig traject binnen 8 verplichte en 2 keuze disciplines. De stages zijn gericht op algemene doelen die voor elke arts van belang zijn. Tijdens deze stages kom je continu in contact met het reële werkveld van de arts en maak je de overgang van observeren naar het zelfstandig functioneren. De seniorstages gaan meestal door in ziekenhuizen verspreid over Vlaanderen, Brussel en Zeeuws-Vlaanderen. Elke stageperiode wordt afgesloten met een terugkomdag (reflectiemoment) op de campus waarbij je in kleine groepen reflecteert over een aantal klinische casussen. Op de terugkomdag worden ook bepaalde thema’s tijdens plenaire sessies toegelicht.

Verdiepende stages

In het laatste semester van de basisopleiding komen de Verdiepende stages aan bod. Gedurende 3 opeenvolgende periodes van elk 5 weken loop je stage in het kader van je gewenste vervolgopleiding. Mogelijke vervolgopleidingen zijn huisartsgeneeskunde, specialistische geneeskunde, maatschappelijke gezondheidszorg, wetenschappelijk traject, buitenlands traject…
Hierna wordt het basistraject afgesloten met een laatste lessenreeks en het Geïntegreerd Klinisch Eindexamen.

 

Via internationale uitwisselingsprogramma’s kan je vanaf master 2 ook kennismaken met de gezondheidszorg in andere Europese landen (Erasmusstages) of in overzeese gebieden.

Eindtermen

Contact

Curriculummanagers geneeskunde

Stagesecretariaat klinische stages

Katrien Rotman

Ilse Delbar

Stagesecretariaat Huisartsgeneeskunde

Ilse Van der Stichelen