Eerstehulpverleners faculteit

Alle facultaire eerstehulpverleners zijn opgeleid om de eerste zorgen te verlenen. Zij zijn echter niet bevoegd om uitgebreide medische handelingen te verrichten of medicatie toe te dienen.
Indien nodig zullen zij de hulpdiensten verwittigen of doorverwijzen naar de huisarts/studentenartsen of het departement Medisch Toezicht van de UGent.

Permanentienummer UGent (24/24 – 7/7)

  • Dringende gevallen: via het noodnummer (09 264 88)  88
  • Voor niet-dringende hulp:  09 264 71 25

Studentenartsen

Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
09 264 70 20 (enkel tijdens de diensturen)