Lenen en reserveren

Lenen

Je kan maximaal 10 werken ontlenen per UGent-bibliotheek. Je studenten-of personeelskaart kan je gebruiken als lenerskaart. De leentermijn bedraagt 4 weken voor studenten en 6 maanden voor personeelsleden van de UGent. Je kan een uitgeleend werk drie maal verlengen, tenzij iemand anders het werk ondertussen reserveert.

Verlengen kan:

  • door in te loggen op http://lib.ugent.be (kies voor ‘Mijn ontleningen’ en klik op ‘Verleng’)
  • ter plaatse aan de balie
  • per mail naar
  • telefonisch via 09 331 33 75 (Magnel) of 09 331 33 89 (Loveling).

Reserveren

De catalogus toont of en tot wanneer een werk uitgeleend is. Onder het plaatsnummer van een uitgeleend werk staat een blauwe knop waarmee je het werk kan reserveren. De huidige lener ontvangt dan een e-mail met de vraag om het werk zo snel mogelijk terug te brengen.  Van zodra het boek beschikbaar is, word je per e-mail op de hoogte gebracht.