Andere interessante bibliotheken in Vlaanderen en Brussel

Archeologie

Gender & Diversiteit

 • De RoSa-bibliotheek

Geschiedenis

Kunsten

 • Bibliotheek van het Agentschap Onroerend Erfgoed (o.a. architectuurtijdschriften uit de 19de en 20ste eeuw, publicaties over bouwkundig erfgoed, conservatie en restauratie)
 • DIVA (gespecialiseerde onderzoeksbibliotheek rond het thema’s van de toegepaste kunsten: edelsmeedkunst, juwelen en diamant, metalen, glas, keramiek, munt- en penningkunde, design, meubelkunst, interieurvormgeving)
 • Fotomuseum
 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - via BALaT
 • Kunstenbibliotheek
 • Modemuseum
 • Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) - via CaGeweb
 • Mu.ZEE
 • Sint-Lucasbibliotheek Gent
 • Theaterbib van OPENDOEK (23.000 theaterteksten, met hierin ook de collectie van het voormalige VTi (Vlaams Theaterinstituut))

Letterkunde

Muziekwetenschappen

Taalkunde

Talen & culturen

Afrikanistiek

 • Collecties van het Africamuseum 
 • Afrika-afdeling van de bibliotheek van Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (deze collectie is verhuisd naar de KBR en wordt ontsloten via een steekkaartencatalogus in de algemene leeszaal)  - info over deze collectie

Japanologie

Sinologie

Wijsbegeerte & moraalwetenschappen