Griekse letterkunde

 

databases L10

 • Basilica Online

  Basilica Online is een volledig doorzoekbare onlineversie van de tekstuitgave van de Basilica en zijn scholia samengesteld door H.J. Scheltema, D. Holwerda, and N. van der Wal tussen 1945 en 1988. De Basilica is een belangrijke bron voor het Byzantijnse recht en bij uitbreiding de Byzantijnse samenleving.

 • Brill Encyclopedia of Early Christianity Online

  De Brill Encyclopedia of Early Christianity Online is een digitale encyclopedie die focust op het Vroege Christendom en meer bepaald de teksten, auteurs, ideeën alsook het onderzoek en haar historiografie.

 • Database of Byzantine Book Epigrams (DBBE)

  De Database of Byzantine Book Epigrams (DBBE) is een lopend project dat tekstuele en contextuele data verzamelt omtrent boekepigrammen afkomstig uit Byzantijnse manuscripten.

 • Der Neue Pauly

  Der Neue Pauly is een Duitstalige encyclopedie voor de Antieke wereld die meer dan 20.000 lemma telt over de Grieks-Romeinse cultuur en geschiedenis en haar receptie doorheen de daaropvolgende eeuwen.

 • Die Fragmente der Griechischen Historiker

  Digitale editie van Jacoby’s Die Fragmente der Griechischen Historiker I-III, een kritische editie van 856 Griekse geschiedschrijvers waarvan de werken slechts fragmentarisch zijn bewaard.

 • Gregorii Nysseni Opera Online

  Gregorii Nysseni Opera Online biedt een digitale kritische teksteditie van het werk van Gregorius of Nyssa op basis van alle gekende manuscripten voorzien van een introductie over de teksttransmissie alsook verwijzingen naar de Bijbelse, klassieke en patristieke bronnen.

 • Grieks/Nederlands Woordenboek

  Dit is de online editie van het woordenboek Grieks/Nederlands, een lexicon op Oudgriekse teksten van Homerus tot in de 2e eeuw n. Chr.

 • L'Année Philologique

  L’Année philologique is een gespecialiseerde bibliografische databank van wetenschappelijke literatuur omtrent de verschillende aspecten van de Griekse en Romeinse samenleving.

 • Loeb Classical Library

  De Loeb Classical Library bundelt Engelse vertalingen van klassieke Griekse en Latijnse teksten.

 • New Pauly

  De New Pauly is de Engelstalige versie van Der Neue Pauly, een encyclopedie voor de Antieke wereld die meer dan 20.000 lemma telt over de Grieks-Romeinse cultuur en geschiedenis en haar receptie doorheen de daaropvolgende eeuwen.

 • Oxford Bibliographies in Classics

  Oxford Bibliographies in Classics is een bibliografische databank voor het wetenschappelijk onderzoek omtrent de verschillende aspecten van de Klassieke wereld.

 • Supplementum Epigraphicum Graecum Online

  Het Supplementum Epigraphicum Graecum Online verzameld zowel nieuwe als reeds gepubliceerde Griekse inscripties. De databank verzorgt voor de nieuwe inscripties de volledige tekst voorzien van een kritisch apparaat en geeft een overzicht van nieuwe lezingen, interpretaties en studies omtrent reeds gekende inscripties.

 • TLG : Thesaurus Linguae Graecae

  De Thesaurus Linguae Graecae verzameld en digitaliseert Griekse literaire teksten uit de periode van Homerus tot de val van het Byzantijnse Rijk in 1453, met het doel in de toekomst ook recentere literaire teksten op te nemen.

 • TOCS-IN

  TOCS-IN: Tables of Contents of Journals of Interest to Classicists voorziet de inhoudstafels van een selectie tijdschriften voor de vakgebieden Klassieke studies, Nabije Oosten en Religie.

 • Vetus Latina Database

  Vetus Latina Database is een index van alle Griekse en Latijnse patristische citaten of allusies op de pre-Vulgaatedities van de Bijbel.