Geschiedenis van de collectie

De meest relevante ingreep in het beheer van de collectie van de voormalige vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis (en daarvóór het seminarie Middeleeuwse Geschiedenis) vond plaats in de vroege jaren 1960 toen (de basis van) het huidige standplaatssysteem werd opgesteld en de toen aanwezige boeken naar deze lijst en indeling werden herschikt. Dit standplaatssysteem probeert de boeken eerst in een algemene categorie (met lettercode) onder te brengen en vervolgens nader in een bepaalde subcategorie (letter- en cijfercodes). Dit is vaak allesbehalve sluitend en er zijn ook meerdere overlappingen (repertoria of archiefgidsen zitten bijv. vaak in de reeks waar ze qua onderwerp thuishoren, zoals bijv. ES, in plaats van in reeks R of IC). Bovendien is deze systematiek duidelijk een kind van haar tijd en blijken bepaalde werken heden ten dage maar moeilijk ergens onder te brengen (bijv. werken over mentaliteitsgeschiedenis). Hier en daar werden wel na verloop van tijd categorieën toegevoegd (zie bijv. de toevoeging van de categorie Gender onder ES.09.I, na de Varia onder ES.08.I). Daarnaast zijn ook een aantal aparte categorieën of reeksen ontstaan of sterk uitgebouwd naast of ‘ter aanvulling’ van bestaande categorieën. Die zijn vaak gebonden aan specifieke onderzoekinteresses van personeelsleden (bijv. reeks HG of DG en onderdelen van reeks N)  of aan lesopdrachten van docenten van de vakgroep (zie bijv. de reeks HK).

L04 bij verhuis in 2009
L04 bij verhuis in 2009

Tot de belangrijkste en waardevolste reeksen behoren de bronnen en bronnenverzamelingen, naast vele, vaak zeldzame, oudere werken uit de reeksen ES, AN, IR en K.

In het najaar van 2013 werd de collectie overgebracht naar de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Daarbij werd een deel van de collectie in depot geplaatst (hoofdzakelijk minder actuele titels).

Zicht op collectie Middeleeuwse geschiedenis (vleugel Loveling)
Zicht op collectie Middeleeuwse geschiedenis (vleugel Loveling)