Geschiedenis van de collectie

De collectie is hoofdzakelijk afkomstig uit  de voormalige seminariebibliotheek ‘Geschiedenis van de Oudheid’ (GUS 103) en is aangevuld met grote delen van de voormalige seminariebibliotheek ‘Griekse Epigrafie en Papyrologie’ (GUS 145/L45).

Godsdienstgeschiedenis was een belangrijk onderzoeksdomein van P. Lambrechts, J. Devreker en R. Duthoy. De oude deelcollectie (pre 1980) is van hoog niveau, maar de aangroei ervan is echter sterk afgenomen sinds de jaren 1980. Sinds de komst van P. Van Nuffelen heeft deze deelcollectie weer aan actuele waarde gewonnen.In het najaar van 2014 werd de collectie overgebracht naar de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Daarbij werd een deel van de collectie in depot geplaatst (hoofdzakelijk minder actuele titels).

L03.jpg