Geschiedenis van de collectie

Met de oprichting van de vakgroep Nieuwe Geschiedenis in 1991 en aansluitend de verhuis van deze vakgroep naar de vijfde verdieping van de Blandijn, werden de seminariecollecties van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden gescheiden. De verzameling die betrekking had op de Nieuwe Tijden verhuisde voor een groot deel mee met het personeel. Hierbij ontstond voor bepaalde onderdelen een nieuw en eigen classificatiesysteem. Ook in de jaren van de vakgroepbibliotheek groeiden de collecties politieke en sociaal-economische geschiedenis sterk aan. Met de intrede van Hilde De Ridder-Symoens werd bovendien de verzameling culturele en onderwijsgeschiedenis grondig uitgebouwd.

2010. Seminariebibliotheek geschiedenis
2010. Seminariebibliotheek geschiedenis

In het najaar van 2013 werd de collectie overgebracht naar de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Daarbij werd een deel van de collectie in depot geplaatst.

L06.jpg