Geschiedenis van de collectie

Het domein van de Podium- en mediakunst bestudeert het theatrale gebeuren in de meest brede betekenis van het woord. De studie van theater en dans wordt verruimd tot de studie van de podiumkunsten meer algemeen (teksttheater, performance, figurentheater, muziektheater, dans en zelfs nieuwe vormen van circus en poppenspel) en de moderne mediale kunsten (fotografie, film, video,…). Daarbij wordt zowel de dramatekst als de opvoeringvaak in relatie tot de evolutie van de nieuwe media – belicht. Hiermee wordt ingespeeld op de internationale wetenschappelijke tendens van transversaliteit en intermedialiteit. Bepaalde aspecten krijgen extra aandacht, zoals bijvoorbeeld de studie van het danstheater en de interculturele, politieke of rituele aspecten van de podiumkunsten. Dezelfde speerpunten van de opleiding worden gereflecteerd in de collectie Theaterwetenschappen (L52) van de faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte.

Aanvankelijk waren er vijf bibliotheken in de vakgroep Kunst-, muziek- en theaterwetenschappen:

  • Etnische kunsten (L67) - gelijkvloers Blandijn
  • Plastische kunsten (L70) - eerste verdiep HIKO
  • Bouwkunst (L64) - eerste verdiep HIKO
  • Musicologie (L66) - tweede verdiep Blandijn / tweede verdiep Rozier
  • Theater (L52) - gelijkvloers HIKO / tweede verdiep Rozier  

In 2007 kwam er een fusie tussen de bibliotheken van de muziek- en theaterwetenschappen op Rozier 44 (2de verdiep - blok C). Een jaar later verhuisde deze bibliotheek naar de Blandijn (op de voormalige locatie van de opgedoekte bibliotheek van de etnische kunsten). In 2011 schonk het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst (DDK) zijn collectie aan de Universiteit Gent. De collectie bestond uit zowel archief- en documentatiemateriaal, een printarchief en een boeken- en tijdschriftencollectie. Het archief- en documentatiemateriaal werd eind 2011 overgebracht naar de Boekentoren. Het werd ingepakt en verzegeld in een afgesloten depot, en zal pas later na de renovatie van de Boekentoren worden verwerkt.  De boeken- en tijdschriftencollectie werd in 2012 geïntegreerd in de bibliotheekcollectie Theaterwetenschappen.

In het najaar van 2015 werd de collectie Theaterwetenschappen overgebracht naar de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Daarbij werd een deel van de collectie in depot geplaatst (hoofdzakelijk minder actuele titels). De huidige collectie bevindt zich op de tweede verdieping van de vleugel Loveling van de faculteitsbibliotheek.

L52.JPG