Geschiedenis van de collectie

Aanvankelijk waren er vijf bibliotheken in de vakgroep Kunst-, muziek- en theaterwetenschappen:

  • Etnische kunsten (L67) - gelijvloers Blandijn
  • Plastische kunsten (L70) - eerste verdiep HIKO
  • Bouwkunst (L64) - eerste verdiep HIKO
  • Musicologie (L66) - tweede verdiep Blandijn / tweede verdiep Rozier
  • Theater (L52) - gelijkvloers HIKO / tweede verdiep Rozier  

Het bestand Bouwkunst (Prof. em dr. L. Van Santvoort & Prof. dr. A. Bergmans) bevatte werken over de architectuurgeschiedenis, het historisch interieur en de monumentenzorg. De uitbouw van de collectie was gekoppeld aan de opleiding Kunstwetenschappen binnen de UGent. Voor Bouwkunst lag de klemtoon op Belgische architectuur met aandacht voor de 19e eeuw tot het Interbellum. Wat het Historisch Interieur betreft, viel de focus enerzijds op het totaalconcept en anderzijds op de verschillende takken van de kunstnijverheid. Dankzij de aanstelling van Prof. dr. A. Bergmans werd de tijdelijk sluimerende collectie Kunstnijverheid opnieuw leven in geblazen.

In het najaar van 2015 werd de collectie overgebracht naar de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Daarbij werd een deel van de collectie in depot geplaatst (hoofdzakelijk minder actuele titels).