Geschiedenis van de collectie

De collectie kunstwetenschappen (L70) van de faculteitsbibliotheek ontstond uit de Bibliotheek Kunstwetenschappen of Kunstbib, een focus gerichte wetenschappelijke bibliotheek die behoorde tot de vakgroep Kunst-, Muziek- & Theaterwetenschappen van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Zij was ondergebracht in de door Henry Van de Velde in de jaren dertig hiertoe speciaal ontworpen locatie. Deze locatie was bedoeld als intellectuele ontmoetingsplaats en reflectieruimte gelegen in het hart van het vroegere Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis & Oudheidkunde, ook HIKO genaamd. Zij omvatte een ruimte (de huidige Van de Velde zaal) van 400 m² en had een prachtig uitzicht op de binnenkoer met vijver en op de Boekentoren. 

2011. Tentoonstelling Art(silence): een compilatie van het werk van 60 kunstenaars die in de Kunstbib exposeerden.
2011. Tentoonstelling Art(silence): een compilatie van het werk van 60 kunstenaars die in de Kunstbib exposeerden.

Bij haar ontstaan huisvestte de bibliotheek in eerste instantie algemene kunsthistorische en kunsttheoretische publicaties, overzichtswerken en introducties betreffende vigerende hulpwetenschappen en kunsttechnologie. Meer gespecialiseerde studies waren ondergebracht in de toenmalige seminariebibliotheken en gelieerd aan specifieke kunstdisciplines. Zo ontwikkelden zich progressief en op diverse locaties afzonderlijke entiteiten gericht op studie en onderzoek met betrekking tot Plastische Kunsten in Europa, Plastische Kunsten in de Nederlanden , Bouwkunst en Monumentenzorg, Etnische Kunst , Musicologie, Kunstnijverheid, Methodologie en Theaterwetenschappen. Wegens plaatsgebrek kreeg de verzameling met betrekking tot de Methodologie van de Kunstwetenschappen en de Miniatuurkunst een onderkomen in een afzonderlijke bibliotheek. Publicaties met betrekking tot Esthetica & Kunstfilosofie maakten aanvankelijk deel uit van het seminarie voor Filosofie en Moraalwetenschap en kwamen pas later het boekenbestand van de Kunstwetenschappen vervoegen. 

Naar aanleiding van een door de universitaire overheid aangestuurd rationaliseringsplan met implicaties voor personeel (inkrimping) en ruimteverdeling (plaatstekort) ontstond een uitgekiende verhuispolitiek van een aantal seminaries van de Blandijnberg naar de St. Hubertusstraat 2. Op facultair niveau betekende dit de eerste fusie van kleinere seminariebestanden tot een groter en inhoudelijk samenhangend geheel. Hoofdbrok hierbij vormden de twee seminariebibliotheken voor Plastische Kunsten in Europa & de Nederlanden, daarnaast ook het bestand Kunstnijverheid en het bestand Esthetica & Kunstfilosofie. 

Gezien de enorme toename van het oorspronkelijke boekenbestand en het tekort aan personeelsleden stonden Prof. em dr. De Schrijver en Van Damme aanvankelijk samen in voor de verhuis en de reorganisatie van de bibliotheek. Na het emeritaat en wegens de niet opvolging van Prof. em dr. A. De Schrijver viel de zorg voor het boekenbestand van de vroegere bibliotheek Kunstgeschiedenis en de bibliotheek verbonden aan het toenmalige seminarie van Prof. em dr. De Schrijver onder de verantwoordelijkheid van Prof. em. dr. Van Damme die bij beslissing van het Vast Bureau van 23 maart 1990 officieel als diensthoofd van de Bibliotheek werd aangesteld. 

Na een moeilijke overbruggingsperiode gekenmerkt door beperkte werkingsmiddelen en personeelsperikelen werd in november 2003 eindelijk in een vast en voltijds personeelslid voorzien. De komst van Benn Deceuninck maakte de lang gekoesterde hoop op professionalisering van de bibliotheekwerking daadwerkelijk mogelijk en betekende een nieuw élan. Er werden herstellingswerken uitgevoerd in het gebouw, de ruimte werd opnieuw geschilderd en opgesmukt rekening houdend met de oorspronkelijke bouwplannen. Er werd volop geopteerd voor modernisering: informatica, automatisering, behoud en beveiliging stonden centraal. Ook de seminariebibliotheek Bouwkunst & Monumentenzorg werd in het groter geheel opgenomen. 

De bibliotheek Kunstwetenschappen bevatte een grote collectie boeken en periodieken die getuigden van een gestaag en gediversifieerd aankoopbeleid. Het bestand omvatte algemene, discipline overstijgende werken en anderzijds gespecialiseerde bestanden met een uitgesproken focus op beeldende Kunst, Bouwkunst & Monumentenzorg, Kunstnijverheid, Esthetica & Kunstfilosofie. Keuzes werden bepaald door de diverse leden van het academische personeel gelieerd aan specifieke vakgebieden of specialismen. De collectie telde ca 33.000 publicaties, die gebruiksvriendelijk en gastvrij in open kasten waren ondergebracht.

2011. Huldiging van prof. Claire Van Damme.
2011. Huldiging van prof. Claire Van Damme.

Het bestand Beeldende Kunst bestreek zowel de internationale als nationale kunstgeschiedenis en omvatte een bijzonder ruim aanbod van zowel overzichtswerken, catalogi en tijdschriften, monografieën en thematische studies met aandacht voor verschillende artistieke media en disciplines. 

Bij Oude Kunst werd vooral gefocust op de 15e en 16e eeuwse Kunst van de Nederlanden, op bronnenuitgaven en materieel technisch onderzoek. De collectie veilingcatalogi werd overgebracht naar de Boekentoren. De bibliotheek omvatte tevens een wetenschappelijk gespecialiseerd bestand met betrekking tot de 20e en 21e eeuwse Kunst en hieraan gelieerde kunsttheoretische studies, tijdschriften en catalogi. In dit verband werd gestreefd naar zinvolle complementariteit met het bestand Esthetica en Kunstfilosofie alsook met de bibliotheek van het nabij gelegen SMAK. De collectie omvatte publicaties over zowel mediumspecifieke als grensoverschrijdende creaties. 

Museummanagement, behoud en beheer van zowel oude als moderne en actuele Kunst vormden een andere focus binnen de discipline.  

In het najaar van 2015 werd de collectie overgebracht naar de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Daarbij werd een deel van de collectie in depot geplaatst (hoofdzakelijk minder actuele titels). De collectie Esthetica en Kunstfilosofie werd ondergebracht bij de collectie Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (LWBIB.L27.50-60).