Geschiedenis van de collectie

De oorspronkelijke vakgroepbibliotheek L27, gehuisvest op de tweede verdieping van de Blandijn, ontstond na de samenvoeging van diverse kleinere seminariebibliotheken in 1995 (Epistemologie en kennistechnologie – GUS101, Logica en wetenschapsfilosofie – GUS101A, Moraalfilosofie en Metafysica – GUS120 of L20, Moraalpedagogiek – GUS124 of L24, Hedendaagse Wijsbegeerte – GUS141 of L41 en Moderne Wijsbegeerte – GUS142 of L42).

Blandijn, 2013. Vlak voor de start van de verhuis.
Blandijn, 2013. Vlak voor de start van de verhuis.

In het najaar 2013 werd de collectie overgebracht naar de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Daarbij werd een deel van de collectie in depot geplaatst (hoofdzakelijk minder actuele titels). Bijkomend werd een deel van de collectie Kunstwetenschappen (L70) geïntegreerd, nl. de rubrieken m.b.t. esthetica en kunstfilosofie LWBIB.L27.50-60).

Faculteitsbibliotheek 2014.
Faculteitsbibliotheek 2014.