Geschiedenis van de collectie

Oorspronkelijk maakte de collectie Franse Letterkunde deel uit van de seminariebibliotheek Romaanse Filologie (Franse Literatuur, Romaanse Literatuur, Belgische (Franse en Waalse) Literatuur Provençaalse Literatuur, Spaanse en Italiaanse Literatuur). Tot 1968 werd het seminarie geleid door Roger Dragonetti. Zijn onderzoeksinteresses gingen voornamelijk uit naar Dante. Collectieverantwoordelijke voor het Oudfrans was Herman Braet. Na het vertrek van professor Dragonetti fungeerde Paul Remy als ad-interimdiensthoofd.

In 1971 werd het seminarie opgesplitst, waarbij Marcel De Grève diensthoofd werd van de afdeling Franse Literatuur (1971-1987). Hierbij verhuisde de bibliotheek Franse Literatuur naar de eerste verdieping van de Blandijn. Het onderzoek van professor De Grève spitste zich hoofdzakelijk toe op Rabelais.

Van 1987 tot 2006 fungeerde Fernand Hallyn  als diensthoofd en collectieverantwoordelijke. Zijn onderzoek richtte zich hoofdzakelijk op Montaigne, Ronsard en Du Bellay, alsook op wetenschapsgeschiedenis.

In 1992 werd het seminarie omgevormd tot de vakgroep Franse Literatuur. Jacques Thomas was verantwoordelijk voor Oudfrans en werd later opgevolgd door Philippe Verelst. Wilfried Smekens was dan weer verantwoordelijk voor de moderne Franse Literatuur en studies van de 20ste eeuw. De huidige collectieverantwoordelijke is Alexander Roose.

Seminariebibliotheek L14X in 2011
Seminariebibliotheek in 2011.

In het najaar van 2011 werd de collectie overgebracht naar de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Daarbij werd een deel van de collectie in depot geplaatst, waaronder het collectieonderdeel ancien Français (AF).

L14X.jpg