Geschiedenis van de collectie

In de jaren 1960 kent de collectie van de Seminariebibliotheek Nederlandse Letterkunde – die aanvankelijk slechts een tiental kasten telt – een aanzienlijke expansie. Stuwende krachten hierbij zijn onder meer Antonin van Elslander, Ada Deprez, Frans Dambre en Tuur Van Wallendael.

Van Elslander, Antonin (1921-1999)
Van Elslander, Antonin (1921-1999)

In 1966 wordt Agnes Gelaude aangesteld als bibliotheekverantwoordelijke. Tijdens de jaren 1970 groeit de collectie gestaag aan. Werner Waterschoot vervangt Tuur Van Wallendael als verantwoordelijke voor de catalografie. Hij maakt de hoofdfiches aan en verzorgt de rubriekstoewijzing en de nummering  van de werken. Waterschoot neemt ook een groot deel van de collectievorming voor zijn rekening (bijv. de bibliotheek van Oscar Dambre). Vanuit zijn persoonlijke expertise treedt hij vaak op als schatter. De jaren 1980 worden gekenmerkt door besparingen. Het overgrote deel van het budget besteedt men echter nog steeds aan de aankoop van boeken. In 1986 wordt het elektronische bibliotheeksysteem Aleph ingevoerd.

Begin jaren 1990 verandert de bibliotheek van naam: de Seminariebibliotheek Nederlandse literatuurstudie heet voortaan ‘Vakgroepbibliotheek Nederlandse literatuurstudie en Algemene literatuurwetenschap’. Op vlak van collectievorming heerst er een democratisch systeem. Bijgevolg  beschikt de vakgroepbibliotheek over een vrij evenwichtige collectie.

Seminariebibliotheek L30 in 2011
Seminariebibliotheek in 2011.

In het najaar van 2011 wordt de collectie overgebracht naar de nieuw opgerichte Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Daarbij is een deel van de collectie in depot geplaatst (hoofdzakelijk minder actuele titels).

L30.jpg