Informatievaardigheden op maat

Voor studenten op aanvraag van docenten


Wij bieden instructiesessies informatievaardigheden aan die kunnen geïntegreerd worden in de les. De inhoud van deze sessies wordt aangepast aan de cursus. Een instructie kan gecombineerd worden met een rondleiding (in de bibliotheek of binnen een bepaalde collectie) of een begeleide workshop bronnen zoeken.

Er zijn 3 types bibliotheekinstructiesessies beschikbaar:

  • Kennismaking bibliotheek: reglement (lenen, verlengen…), de catalogus, algemene informatie over de collecties (boeken, tijdschriften, databanken...), full-text opvragen via SFX of IBL, ...
  • Bronnen zoeken voor een concrete opdracht (paper, bachelorproef, masterscriptie): informatie over een specifieke collectie (inhoud, zwaartepunten, systematiek), boeken/tijdschriften/databanken, werking digitale collectie UGent, zoektermen formuleren, informatie beoordelen, referentiesoftware Zotero,…
  • Research data management voor Bachelor 3 en Masterstudenten: We willen studenten aan onze faculteit opleiden om bewust om te kunnen gaan met hun onderzoeksdata, en dit van bij aanvang van een onderzoeksproject waarin data actief worden gebruikt en/of gegenereerd, tot de beëindiging ervan en eventuele databewaring in een repository. Hiervoor moeten de studenten de nodige vaardigheden ontwikkelen en kunnen toepassen, alsook het juiste inzicht verwerven in het hoe, wat en waarom van datamanagement.
    De huidige instructies kunnen aangevuld worden met een RDM-luik, of er kan een volledige instructie gewijd worden aan RDM.
    In deze interactieve infosessie verplichten we studenten om op voorhand goed na te denken over het beheer van hun data en onderzoeksresultaten, en reiken we een stappenplan aan op basis van de levensloop ("life cycle") van onderzoeksdata.


Contact

instructie.lwbib