Missie

De Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent ondersteunt met haar collectie en dienstverlening op toekomstgerichte wijze het actuele onderzoek en onderwijs binnen de faculteit. Daarbij ligt de focus niet enkel op de klassieke gedrukte bibliotheekcollectie maar globaal op het innovatief beheren en faciliteren van alle actuele gedrukte en digitale informatie van de faculteit binnen het netwerk van verwante informatiebeherende instellingen, zowel binnen als buiten de UGent. Essentieel daarbij is de nadruk op duurzaamheid, herbruikbaarheid en de openheid van informatie(systemen) en werking.