Partners

Taiwan Resource Center for Chinese Studies (TRCCS)

Het Taiwan Resource Center for Chinese Studies (TRCCS) is een samenwerkingsproject tussen Taiwan's National Central Library (NCL) en de faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte.
Doelstelling van het TRCCS is de promotie en verspreiding van academische publicaties over Taiwan en China studies.