Schenkingen

De Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte aanvaardt schenkingen die een meerwaarde vormen voor haar collectie.

Het schenkingsbeleid wordt gestuurd door volgende overwegingen:

  • De schenking gebeurt gratis en in volle eigendom
  • De faculteitsbibliotheek aanvaardt enkel schenkingen die een meerwaarde vormen voor het actueel onderzoek aan de faculteit. Schenkingen met bijvoorbeeld een erfgoedwaarde worden doorverwezen naar de collega’s van de boekentoren.
  • Tenzij anders overeengekomen, is de schenker verantwoordelijk voor het transport van de schenking naar de bibliotheek
  • De beschrijving van de geschonken boeken wordt voorzien van een herkomstbepaling
  • Boeken die reeds in de collectie aanwezig zijn of boeken die we niet weerhouden voor opname in de collectie worden conform het besluit van het Bestuurscollege overgemaakt aan Oxfam.
  • Indien men overweegt om boeken aan de faculteitsbibliotheek te schenken, kan men contact opnemen met de faculteitsbibliothecaris Paul Buschmann (paul.buschmann@ugent.be). Hij zal samen met de collectieverantwoordelijke de meerwaarde van de potentiële schenking inschatten.