Mijn rol als medepromotor

  • Als medepromotor ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning, opvolging en beoordeling van de doctoraatsstudent doorheen de gehele studie- en onderzoeksperiode. Mogelijke afspraken voor een goede samenwerking vind je in het charter voor doctoraatsstudenten en promotoren.
  • Je maakt deel uit van de doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC).
    • De doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) is samen met de doctoraatsstudent verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het opleidingspakket in het kader van de doctoraatsopleiding. Je houdt daarbij rekening met de eventuele bepalingen met betrekking tot de verplichte doctoraatsopleiding. De leden van de doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) zijn ook lid van de beoordelingscommissie die een advies uitspreekt over de volledigheid van het curriculum van de doctoraatsopleiding en het verworven hebben van alle onderdelen ervan, met uitzondering van de verdediging van het proefschrift.
    • De doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) brengt jaarlijks een advies uit over de vorderingen in het onderzoek en de doctoraatsopleiding op basis van het zelfreflectierapport van de doctoraatsstudent: als medepromotor bezorg je jouw opmerkingen en suggesties aan de administratief verantwoordelijk promotor die deze in een globaal advies verwerkt en dit advies aan de Doctoral School van de doctoraatsstudent bezorgt. Het advies wordt door de Doctoral School overgemaakt aan de doctoraatsstudent. In het advies dient uitdrukkelijk te worden vermeld of het onderzoek voldoende doctoraatskansen biedt binnen een redelijke termijn. De doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) draagt er zorg voor dat het advies het onderwerp uitmaakt van een gesprek met de doctoraatsstudent, waarin eventuele bijkomende argumenten van de doctoraatsstudent worden gehoord.
    • De doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) geeft een advies over het neerleggen van het proefschrift bij de faculteitsraad. Je bezorgt jouw advies aan de administratief verantwoordelijk promotor.
  • Je kan geen deel uitmaken van de stemgerechtigde leden van de examencommissie. De faculteitsraad kan je echter de toestemming geven om op te treden als niet-stemgerechtigd lid van de examencommissie.