Mijn rol als promotor

 • Een doctoraatsstudent heeft steeds een administratief verantwoordelijk promotor en daarnaast (eventueel) één of meerdere (mede)promotoren.
 • Als promotor sta je in voor de ondersteuning, opvolging en beoordeling van de doctoraatsstudent doorheen de gehele studie- en onderzoeksperiode. Mogelijke afspraken voor een goede samenwerking vind je in het charter voor doctoraatsstudenten en promotoren.
 • Je maakt deel uit van de doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC).
  • De doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) is samen met de doctoraatsstudent verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het opleidingspakket in het kader van de doctoraatsopleiding. Je houdt daarbij rekening met de eventuele bepalingen met betrekking tot de verplichte doctoraatsopleiding. De leden van de DBC zijn ook lid van de beoordelingscommissie die een advies uitspreekt over de volledigheid van het curriculum van de doctoraatsopleiding en het verworven hebben van alle onderdelen ervan, met uitzondering van de verdediging van het proefschrift.
  • De doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) brengt jaarlijks een advies uit over de vorderingen in het onderzoek en de doctoraatsopleiding op basis van het zelfreflectierapport van de doctoraatsstudent: als promotor bezorg je jouw opmerkingen en suggesties aan de administratief verantwoordelijk promotor die deze in een globaal advies verwerkt en dit advies aan de Doctoral School bezorgt. In het advies dient uitdrukkelijk te worden vermeld of het onderzoek voldoende doctoraatskansen biedt binnen een redelijke termijn. De DBC draagt er zorg voor dat het advies het onderwerp uitmaakt van een gesprek met de doctoraatsstudent, waarin eventuele bijkomende argumenten van de doctoraatsstudent worden gehoord. De Doctoral School bezorgt het advies van de DBC aan de doctoraatsstudent.
  • De doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) geeft een advies over het neerleggen van het proefschrift bij de faculteitsraad.
   • Als het proefschrift klaar is voor de neerlegging, start de doctoraatsstudent de procedure op in Plato.
   • Je bezorgt jouw advies aan de administratief verantwoordelijk promotor, die dit advies eveneens in Plato verwerkt.
   • Als promotor kan je deze gegevens in Plato raadplegen: Plato > Mijn studenten > Doctoraten.
    Je zal het opgeladen proefschrift hier kunnen downloaden en de verslagen kunnen raadplegen. Ook alle communicatie verloopt via Plato.
   • Alle promotoren en de doctoraatsstudent dienen de gegevens voor akkoord in Plato te ondertekenen. Eerder kan de aanvraag voor de faculteitsraad niet worden verwerkt. 

  • Je maakt geen uit van de stemgerechtigde leden van de examencommissie. De faculteitsraad kan je echter toestemming geven om op te treden als niet-stemgerechtigd lid van de examencommissie. In dit geval kan je als waarnemer ook de deliberaties naar aanleiding van de eerste beoordeling en de openbare verdediging bijwonen.