Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde

De bacheloropleiding toegepaste taalkunde is de gemeenschappelijke basisopleiding voor de master in het vertalen, de master in het tolken en de master in de meertalige communicatie.

Je wordt opgeleid als professionele taalgebruiker met een perfecte talenkennis. Als taalprofessional kan je niet zonder een sterk ontwikkeld gevoel voor correct en vlot Nederlands. Daarnaast kies je ook twee vreemde talen: Engels, Frans of Duits, die je onderling kan combineren of die je kan combineren met Italiaans, Spaans, Russisch of Turks.

De nadruk ligt op schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid, op training met teksten (begrijpen, parafraseren, bediscussiëren, schrijven, samenvatten). Vertaaloefeningen zijn belangrijk, want ook dat is een manier om een vreemde taal tot in haar finesses te leren beheersen. Bovendien heb je verschillende digitale vertaal- en communicatietools leren kennen en gebruiken, waardoor je competenties ook op dat terrein gevoelig toenemen.