Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde

De opleiding Toegepaste Taalkunde is een driejarige bachelor en combineert een praktijkgerichte aanpak met een serieuze academische onderbouwing.

Het is de gemeenschappelijke basisopleiding voor de master in het vertalen, de master in het tolken, de master in de meertalige communicatie en de educatieve master talen. Je leert je talen perfect beheersen, begrijpen, lezen, spreken en schrijven.

Je kiest vanaf de start voor een volwaardig pakket Nederlands in combinatie met twee vreemde talen of één vreemde taal en taaltechnologie.

Traject talen met twee vreemde talen en Nederlands

Je kiest twee vreemde talen uit een aanbod van 7 . Met Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks kan je vele combinaties maken, maar een van de gekozen talen moet Duits, Engels of Frans zijn. Je verwerft een uitstekende kennis van drie talen, een pak culturele bagage en aangescherpte communicatievaardigheden.

Vanaf academiejaar 2024-2025 verschilt het programma Turks van dat van de andere vreemde talen, omdat je meer inzoomt op de cultuur en maatschappij van het Midden-Oosten. Je krijgt naast de taalvaardigheids- en vertaalvakken Turks, ook redactie- en presentatietechnieken in het Turks. De cultuurvakken deel je met de opleiding Arabistiek.

Traject taaltechnologie met Engels, Frans of Duits en Nederlands

Vanaf academiejaar 2024-2025 kan je binnen de opleiding een traject kiezen waarbij je een vreemde taal combineert met Nederlands en taaltechnologie. 

In dit traject ontwikkel je de dubbele expertise van een vreemde taal en taaltechnologische kennis, waarmee je voldoet aan een gegeerd profiel op de arbeidsmarkt: taalprofessionals die technologieën ontwikkelen vanuit kennis over taal en met aandacht voor ethisch verantwoord gebruik van data en tools. Je leert onder andere te programmeren met Python en je maakt kennis met zelflerende systemen. Je leert ook hoe je big data kan inzetten om die systemen te trainen.