Master of Arts in het tolken

De masteropleiding in het tolken is één van de drie masters die volgen op de bachelor in de toegepaste taalkunde.

Het tolken is een vak apart. Wie een vreemde taal goed beheerst, slaagt er daarom nog niet in om als tolk te functioneren. Tolken beschikken over een sterk ontwikkeld concentratievermogen en zijn behoorlijk stressbestendig. Het werk vergt naast een zeer goede mondelinge vaardigheid ook een gespecialiseerde training, ervaring met verscheidene tolktechnieken, en een dosis koelbloedigheid. Tolken kunnen voor hun mondeling vertaalwerk nu eenmaal nauwelijks gebruikmaken van een woordenboek of andere hulpmiddelen. Het moet bij wijze van spreken allemaal uit het hoofd gebeuren. Algemene cultuur en voorbereiding zijn dan ook cruciaal, de specifieke knowhow leer je tijdens de opleiding.

De opleiding biedt je tegelijk een degelijke academische vorming (inzicht verwerven in het waarom) en een praktijkgerichte voorbereiding op de beroepswereld (relevante technieken, technologie en kennis van diverse werkvelden).