Master of Arts in het vertalen

De masteropleiding in het vertalen is één van de drie masters die volgen op de bachelor in de toegepaste taalkunde. Onze master in het vertalen kreeg als eerste in Vlaanderen het European Master's in Translation kwaliteitslabel. Dat label wordt door de Europese Commissie toegekend aan vertaalopleidingen die voldoen aan hoge kwaliteitsnormen.

Vertalen is een gespecialiseerd vak. Wie een vreemde taal goed beheerst, verstaat daarom nog niet de kunst om een geslaagde vertaling te maken. Daarvoor moet je inzicht hebben in vertaalmethodes, vertaalstrategieën en vertaaltechnieken; je moet gespecialiseerde termen kunnen opzoeken, bronnen kunnen raadplegen en op de hoogte zijn van elektronische hulpmiddelen zoals vertaalgeheugens en databanken. Die inzichten verwerf je tijdens de opleiding master in het vertalen.

De opleiding biedt je tegelijk een degelijke academische vorming (kritisch inzicht verwerven in het waarom) en een praktijkgerichte voorbereiding op de beroepswereld (concrete training van het hoe).