Postgraduaatsopleiding Conferentietolken

De postgraduaatsopleiding conferentietolken beoogt een vervolmaking in het consecutief en simultaan tolken binnen een conferentiecontext. Ze richt zich tot binnen- en buitenlandse studenten met een voldoende kennis van het Nederlands en de gekozen talen, die een doorgedreven beroepsgerichte vorming zoeken op het niveau van het conferentietolken. De opleiding omvat consecutief tolken en simultaan tolken. Hoewel in het beroepsleven vooral simultaan getolkt wordt, is consecutief tolken onontbeerlijk als voorbereiding bij het simultaan tolken.

De volledige opleiding omvat zes modules tolkpraktijk en vier modules tolkvorming. Je kiest twee vreemde talen. Voor je eerste vreemde taal heb je de keuze uit Duits, Engels of Frans. Voor je tweede vreemde taal kan je kiezen uit Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks. Inschrijven voor een derde taal is mogelijk. Wie de opleiding niet volledig wenst te volgen, kan zelf een pakket samenstellen met één of meerdere modules. Tolken die al beroepsactief zijn, kunnen op die manier ook een taal toevoegen.