Getuigenissen

"Voor mij vormde Think&Talk een onvergetelijke ervaring. Ik heb lang getwijfeld voordat ik mijn motivatiebrief opstuurde om verschillende redenen. Ik wist ten eerste niet in welke omgeving ik terecht zou komen; een honoursprogamma klonk in eerste instantie elitair en als een ver-van-mijn-bed-show. Daarnaast was ik bang dat het té veel tijd zou innemen.

Gelukkig schreef ik mij toch in - mede dankzij steun vanuit mijn omgeving - want mijn twijfels verdwenen als sneeuw voor de zon toen ik mijn mede Think&Talk’ers en de coördinator ontmoette. Ik heb geen enkel moment spijt gehad van mijn keuze. Think&Talk overbrugt de afstand tussen studenten vanuit verschillende faculteiten enerzijds en tussen studenten en professoren anderzijds. Er wordt op gelijke voet gedebatteerd en er is altijd (!) ruimte voor verschillende meningen. De bronnen die geraadpleegd worden voor debatten zijn kritisch en divers in oorsprong en formaat. Het programma leert je enorm veel bij, o.a. organisatorische capaciteiten en je voelt jezelf alsook groeien in zelfvertrouwen. Mijn advies voor twijfelaars? Ga ervoor, je zal allesbehalve spijt hebben."

Hasna Belachqr (Conflict and Development Studies)
"Think & Talk was voor mij zowel op sociaal áls op academisch vlak een bijzondere verrijking. Ik had de kans om diepgaand uit te wisselen met geëngageerde studenten en experten met diverse maatschappelijke standpunten, maar kreeg bovendien ook een stevige duw in de rug bij de (succesvolle) aanvraag van een internationale studiebeurs!"

Samuel van der Straeten (Geschiedenis)
"Think&Talk bracht me in contact met studenten met een volledig andere (onderzoeks)achtergrond, maar allemaal met een eenzelfde gedrevenheid. Ik heb er niet alleen erg veel bijgeleerd over zowat elk actueel onderwerp, het hielp me ook om te leren samenwerken, presenteren en organiseren. Zonder Think&Talk had ik het niet aangedurfd om een internationale studiebeurs na te jagen; het programma gaf me het broodnodige duwtje in de rug. Ik kan deze ongelooflijk verrijkende ervaring dan ook alleen maar warm aanbevelen."

Mathijs Clement (Historische Taal- en Letterkunde)
"Think & Talk geeft je de kans om over de grenzen van je vakgebied heen te kijken. Daarnaast daagt het programma je ook uit om voorbij de grenzen van je eigen denkkader te kijken. Dit is niet alleen verrijkend, maar ook een belangrijke vaardigheid voor een toekomstig academicus. Dit valt niet te vatten in competenties die je kan bereiken in grote auditoria. Think & Talk was daarom een unieke kans om in kleine groep te werken aan essentiële vaardigheden zoals debatteren, presenteren, samenwerken, kritisch reflecteren, ... Ik kreeg de kans om intensief samen te werken met academici waar ik al lang naar opkeek en de mens te leren kennen achter de citaties. Er werd ook nauw op toegezien dat het onze reguliere studies niet zou ondermijnen. De werklast werd in de gaten gehouden en flexibel aangepast wanneer nodig. Tot slot leerde ik door Think & Talk-  net voor het afstuderen - nog mensen kennen vanuit verschillende richtingen die ik na dit inspirerende semester tot mijn vrienden kan rekenen. Kortom, een hele fijne ervaring die ik iedereen aanbeveel!"

Thibaut Duthois (Pedagogiek en Onderwijskunde)
"Think & Talk is een unieke manier om in aanraking te komen met vernieuwende onderwerpen en verschillende invalshoeken. Zo groeide doorheen dit proces mijn interesse voor Artificiële Intelligentie (AI), een onderwerp waar ik voordien absoluut niets van wist. Door het enthousiasme van de experten en mijn teamgenoten kijk ik nu vrijwillig naar documentaires over AI!"

Emma Van Bael (Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies)
"Ik weet nog exact hoe ik mij lichtjes angstig, maar ook boordevol nieuwsgierigheid, animo en begeestering, richting de eerste Think & Talk sessie begaf. Vreemd was het, om na een jaar enigszins in afzondering, in onmogelijkheid om nieuwe mensen te leren herkennen, mij nu, aanvankelijk helemaal alleen, te gaan onderdompelen in een programma met een twintigtal vreemden. Ik kan nu, met volle overtuiging, stellen dat na, en zelfs al tijdens, die eerste sessie het angstgevoel alleen maar gedaald is, en het enthousiasme, de begeestering en de passie exponentieel is toegenomen. Ik kan niet met woorden beschrijven hoezeer de debatten (en de individuen die eraan deelnamen én ze organiseerden) mij bekoord hebben. De sessies werden een wekelijks hoogtepunt en ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik vrienden voor het leven heb gemaakt. Dit gezamenlijk denken, praten en creëren was voor mij een ervaring die ik nog jarenlang zal koesteren."

"Wat de werklast betreft, wil ik stellen dat het haalbaar is. Wel word je best geprikkeld door een passie of nieuwsgierigheid om je in te lezen over (enorm maatschappelijk relevante) onderwerpen, te debatteren en creatief aan de slag te gaan. Geen zorgen als je soms ietwat bang bent om te spreken. Dat gevoel overvalt ook mij regelmatig, maar dit wordt zeer goed opgevangen. De creatieve verwerkingsopdracht nam voor ons team het meeste tijd in, maar dat kan je afhankelijk van je keuze van creatie wel ietwat modelleren. Time management is de sleutel! Ten slotte: denk over je keuze na, praat erover, en werp je dan met volle overtuiging in het feestelijke, onvergetelijke bad van Think & Talk!"

Emma Brijs (Klinische Psychologie)
"Think & Talk was een geweldige belevenis! Gedurende één semester word je elke week ondergedompeld in enkele zeer relevante maatschappelijke thema’s. Door in debat te gaan met studenten van andere faculteiten krijg je een bredere kijk op een bepaalde materie. De kers op de taart is dat je vrienden maakt uit diverse opleidingen."

Michelle Willaert (Rechten)
"Naast de debatten die de kern vormen van dit programma, maak je nieuwe vrienden uit verschillende opleidingen. Een absolute aanrader voor iedereen die graag nieuwe visies leert kennen. Ongetwijfeld één van de leerrijkste periodes van mijn studententijd aan de UGent!"

Bella Hovhannisyan (Toegepaste Economische Wetenschappen)
"De verscheidenheid aan studies, persoonlijkheden en onderwerpen binnen dit honoursprogramma dwong me om buiten de grenzen van mijn eigen leefwereld en denkbeelden te treden. Onder het motto 'non scholae sed vitae discimus' bewijst Think & Talk dat de Universiteit Gent van haar studenten ook en vooral gedegen mensen wil maken. Een ongelooflijk leerrijke ervaring en een absolute aanrader."

Nicolas Degrande (Handelswetenschappen)
"Think & Talk was voor mij een leerrijke ervaring die als ontspanning aanvoelde, je leert bij terwijl je je amuseert!"

Silke Vos (Theoretische en Experimentele Psychologie)
"De voorbereiding van het debat was het leukst: we zijn langs geweest bij de sprekers en hebben samen gebrainstormd, dit ging er erg gemoedelijk aan toe en leverde veel interessante inzichten op. Vervolgens hebben we het debat verder vorm gegeven met onze groep."

Veera Voordeckers (Tolken: Nederlands, Frans, Russisch)
"A way of ​seeing is also a way of not seeing, was de openingsquote van het eerste debat. Het gaf meteen de kerngedachte weer die schuilgaat achter het honoursprogramma. Voor mij was de sterkte van Think & Talk dan ook de interfacultaire samenwerking. Door de diverse profielen aan elkaar te verbinden en intensief samen te werken aan een debat, leer je hoe anderen denken en van waaruit die ideeën ontstaan. Dat zorgt soms voor inspirerende inzichten die zowel de debatavonden als de gemoedelijke gesprekken hebben verrijkt.​"

Hannes Cools (Politieke Wetenschappen)