Facultair magazine 'Binnenstebuiten'

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent is een huis met vele kamers. Meer dan vijfhonderd onderzoekers, acht vakgroepen en een veelvoud aan opleidingen, van archeologie tot wijsbegeerte, staan borg voor een grote diversiteit aan kennis en expertise in de humane wetenschappen.

Met dit magazine willen we die rijkdom in de kijker plaatsen, voor al ons personeel én voor onze alumni. We keren de faculteit binnenstebuiten en geven onze medewerkers een gezicht. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?

In een aantal vaste rubrieken bieden we een blik achter de schermen van de faculteit. We brengen een bezoek aan het bureau van een collega of laten ons gidsen in het domein waarin hij/zij actief is.

 

Binnenstebuiten verschijnt twee keer per jaar en voorlopig alleen in het Nederlands. Lees het magazine online of haal jouw exemplaar in een van de personeelsruimtes van de faculteit.
Binnenstebuiten uitgetekend

Lees Binnenstebuiten

Facultair magazine 'Binnenstebuiten' - 5 (maart 2023)

Maart 2023

In dit nummer tonen we hoe het maatschappelijk engagement van onze faculteit concreet vorm krijgt, in onderwijs, onderzoek en valorisatie-activiteiten. Die drie kerntaken zijn trouwens onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maatschappelijke valorisatie en outreach zijn ook geen eenrichtingsverkeer vanuit de ivoren toren naar de bredere samenleving, maar een constante dialoog met niet-academische partners. Dat die uitwisseling niet noodzakelijk harmonieus is, betekent niet dat we het gesprek uit de weg kunnen gaan. De maatschappelijke relevantie en impact van ons onderwijs en onderzoek zijn het resultaat van dat gesprek.

 

Vorige nummers

Facultair magazine 'Binnenstebuiten' - 4 (juni 2022)

Juni 2022

In september start aan onze faculteit een nieuwe docent Nederlands als tweede taal (NT2). Niemand kan het maatschappelijke ‘nut’ van dit ambt in vraag stellen. Aan kinderen en jongeren die als thuistaal niet het Nederlands hebben – ondertussen een op vier – worden steeds hogere taaleisen gesteld. De opleiding van goede leerkrachten is dus een maatschappelijke opdracht van formaat. Want taal is macht. Talenkennis opent deuren en bouwt bruggen.

Het belang, de waarde en het nut van het Nederlands, aan de universiteit en in de maatschappij, staan centraal in dit vierde nummer van Binnenstebuiten.

 

Facultair magazine 'Binnenstebuiten' - 3 (januari 2022)

Januari 2022

Onze studenten Japanologie waren in de lente van 2020 de meest opstandige toen ze een kruis moesten maken over hun buitenlandsemester. Internationalisering is voor ál onze studenten een essentiële component van hun opleiding, of zou het moeten zijn.

De wereld is kleiner geworden door corona. Hoe onze faculteit in de wereld staat, is het centrale thema van het derde nummer van Binnenstebuiten.

 

Facultair magazine 'Binnenstebuiten' - 2 (mei 2021)

Mei 2021

De Digital Humanities hebben definitief hun intrede gedaan in onze faculteit en vormen het centrale thema van dit nummer. Aanleiding is de Francqui-leerstoel die werd toegekend aan Rens Bod, hoogleraar Digital Humanities aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn komst naar Gent in tijden van corona inspireert tot reflecties over de toekomst én de integratie van de humanities in relatie tot technologie en maatschappij.

 

>Facultair magazine 'Binnenstebuiten' - 1 (november 2020)

November 2020

Het centrale thema van dit nummer is diversiteit. We haken daarmee in op een universiteitsbrede beleidskeuze die de UGent in 2019 heeft gemaakt en waarvoor de bekende imam Khalid Benhaddou als opdrachthouder werd aangesteld. Binnenstebuiten richt de spotlights op de grote diversiteit aan kennis en expertise over diversiteit die in onze faculteit verspreid zit.

 

Facultair magazine 'Binnenstebuiten' - 0 (maart 2020)

Maart 2020

Voor het nulnummer van Binnenstebuiten trokken we naar het MSK in Gent en de expo Van Eyck. Een optische revolutie. Daar komt dit voorjaar de hele wereld naartoe. Het gerestaureerde Lam Gods is een van de blikvangers. Dankzij het engelengeduld van kunsthistorici, historici, archeologen en filosofen van onze faculteit geeft dit meesterwerk laagje voor laagje zijn geheimen prijs. Zonder hun jarenlange onderzoek, nieuwe interpretaties en blijvende verwondering was de hele tentoonstelling nooit zo’n boeiende ervaring geworden.

 

Verdeelpunten

Je vindt Binnenstebuiten in de personeelsruimtes van de faculteit.

Redactie

Wil je graag een onderwerp aan bod laten komen in het magazine? Laat het weten via