Kwaliteitscel Onderwijs

De Kwaliteitscel Onderwijs (KCO) is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het geboden onderwijs en staat onder leiding van de onderwijsdirecteur.

De KCO staat o.a. in voor:

  • de implementatie van het UGent kwaliteitszorgsysteem aan de faculteit en ondersteuning van de opleidingen inz. onderwijskwaliteitszorg (bv. instellingsreview, onderwijsmonitors)
  • het facultair toepassen van onderwijsreglementeringen (bv. Facultaire aanvullingen op het OER)
  • het voorbereiden van de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO)
  • de organisatie, analyse en bespreking van bevragingen door studenten (vakfeedback)
  • de analyse en bespreking met de opleidingen van opleidingsfeedback, masterproef-, alumni- en lesgeversbevragingen.

De CKO vergadert maandelijks over aangelegenheden i.v.m. de kwaliteitsbewaking in het onderwijs en geeft in een aantal dossiers advies alvorens deze naar de faculteitsraad worden doorgestuurd. Voorbeelden hiervan zijn: onderwijsinnovatie, het onderwijsaanbod en programmawijzigingen. Verder is de CKO betrokken bij initiatieven in het kader van toekomstgericht onderwijs, bv. Apollo8, activerend onderwijs en Blend@UGent.

Contact

Blandijnberg 2
lokaal 100.052

Medewerkers 

Veerle Rotsaert

+32 9 264 40 13

Veronique Christophe

+32 9 264 40 78

Eveline Indemans

+32 9 264 79 35