Bibliotheekcommissie

In de facultaire bibliotheekcommissie (FBC) komen de vertegenwoordigers van alle betrokken bibliotheekgebruikers binnen de faculteit (ZAP, AAP, WP, ATP en studenten) en de personeelsleden verantwoordelijk voor de werking van de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte bij elkaar.

Er wordt overlegd over

  • het bibliotheekbeleid, o.a. de relatie met het IFBC, de centrale Universiteitsbibliotheek (de 'Boekentoren'), de faculteit, de vakgroepbibliotheken
  • bibliotheekfinanciering
  • het aankoopbeleid en de collectievorming, o.a. de selectie en acquisitie van publicaties en databanken op centraal collectiekrediet LW
  • de registratie en digitalisering van de collectie
  • de (nieuwe) infrastructuur
  • de dienstverlening, o.a. openingsuren, instructies, nieuwe services, …

Voorzitter van de commissie: Stef Craps