Facultaire Commissie Internationalisering

De Facultaire Commissie Internationalisering is samengesteld uit de FCI-voorzitter, de onderwijsdirecteur, FCI- en KCO-medewerkers, een medewerker van de FSA, afgevaardigden uit de diverse opleidingen (vaak de Erasmus coördinator of secretaris van de examencommissie) en een vertegenwoordiger van de studenten.

Er wordt in de commissie gerapporteerd en/of geadviseerd over alle aangelegenheden i.v.m. internationalisering. De Erasmus dossiers vormen nog steeds het belangrijkste aandeel in het internationaliseringsbeleid van de faculteit: inkomende en uitgaande studentenmobiliteit en uitgaande docentenmobiliteit binnen Europa worden nauwkeurig opgevolgd. Daarnaast worden er ook meer bilaterale akkoorden buiten Europa gesloten die studenten- en docentenmobiliteit mogelijk maken. Verder beslist de commissie o.a. over de besteding van de middelen in het kader van Internationalisation@Home, die tot doel hebben een internationale ervaring te bieden aan studenten die tijdens hun opleiding niet naar het buitenland gaan.

Voorzitter: Lieve Van Hoof