Diversiteitsteam

Begin 2014 werden facultaire diversiteitsteams opgericht aan elk van de 11 UGent faculteiten. De facultaire verankering van het diversiteitsbeleid was een van de projecten binnen het Strategisch Plan (2012-2014) van de universiteit. Binnen elke van deze facultaire teams worden concrete acties uitgedacht op het vlak van gender en diversiteit binnen de desbetreffende faculteit.

Meer informatie over het diversiteitsbeleid van de UGent 

Coördinatie: Chia Longman

Contact:  

Doelstellingen diversiteitsteam Letteren en Wijsbegeerte

  • De toegankelijkheid van de facultaire gebouwen en door de faculteit georganiseerde evenementen verzekeren voor zowel studenten, personeelsleden als bezoekers met een functiebeperking, en aandacht besteden aan de toegankelijkheid van digitale en papieren informatiedragers
  • Instroom L&W-opleidingen bevorderen voor studenten van een etnisch-culturele minderheidsgroep (ECM-studenten)
  • Oprichten van een internationaal discussieforum & diversity reading group
  • Facultaire common room inrichten voor personeel
  • Informatieverspreiding en zichtbaarheid van het team