Facultaire commissie diversiteit en inclusie

Missie en acties

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte ziet het realiseren en ondersteunen van diversiteit en inclusie als prioritaire doelstelling. Het is de ambitie van de faculteit om systemische obstakels voor gelijke onderwijs- en carrièrekansen in kaart te brengen en weg te werken. Door diversiteit en inclusie op te nemen in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beleid wil de faculteit een cultuur van inclusie stimuleren.

De facultaire commissie diversiteit en inclusie ontwikkelt en ondersteunt hiertoe een reeks acties, waaronder:

  • Concrete diversiteits- en inclusiebevorderende maatregelen bepleiten op facultair niveau
  • Lezingen diversiteit en inclusie
  • Een diversiteitsscan, met als doel lesinhouden inclusiever te maken
  • Monitoring van diversiteitsindicatoren en systemische drempels

Leden en werking

De commissie vergadert vier keer per jaar en bestaat uit:

Iedereen die vragen, opmerkingen of suggesties heeft die betrekking hebben op het facultaire beleid rond diversiteit en inclusie, kan contact opnemen met 

Binnenstebuiten richt de spotlights op de grote diversiteit aan kennis en expertise over diversiteit die in onze faculteit verspreid zit.

Lees het nummer online

Gerelateerde projecten