Ethische commissie

Opdracht

De facultaire Ethische Commissie:

  • gaat na of het in de faculteit gevoerde onderzoek gebeurt in overeenstemming met de ethische regels en de Belgische wetgeving
  • adviseert over ethische kwesties bij het indienen van onderzoeksaanvragen

Contact

Ethisch advies aanvragen