Examencommissies

De samenstelling van een examencommissie per opleiding wordt vastgelegd door de faculteitsraad. De faculteitsraad wijst voor elke examencommissie een secretaris aan, die deel uitmaakt van het actief ZAP. De voorzitter van de facultaire examencommissies is Ann Heirman.

Secretarissen examencommissie academiejaar 2022-23