Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan.

De faculteitsraad:

 • is samengesteld uit de voorzitters van de vakgroepen, verkozen vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, de assistenten, het administratief personeel en de studenten.
 • is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot de faculteit behoren.
 • is onder andere bevoegd voor:
  • het aanduiden van de lesgevers
  • het verlenen van studieduurverkorting
  • het beslissen welke studiejaren deeltijds ingericht worden
 • adviseert het universiteitsbestuur onder meer over:
  • het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma
  • het organiseren van voortgezette academische opleidingen
  • de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus
  • het inrichten van bepaalde toelatingsexamens
  • het vaststellen van vacatures voor academisch personeel
  • de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren

De verslagen van de raad zijn beschikbaar op het facultaire intranet.

Vergaderdata

(tussen haakjes de uiterste datum voor het indienen van agendapunten en voorbereidende stukken):

 • 9 sep 2020 - 10u (31 aug 2020 - 12u)
 • 7 okt 2020 - 10u (28 sep 2020 - 12u)
 • 4 nov 2020 - 10u (23 okt 2020 - 12u)
 • 9 dec 2020 - 10u (30 nov 2020 - 12u)
 • 27 jan 2021 - 10u (18 jan 2021 - 12u)
 • 24 feb 2021 - 10u (15 feb 2021 - 12u)
 • 31 mrt 2021 - 10u (22 mrt 2021 - 12u)
 • 5 mei 2021 - 10u (26 apr 2021 - 12u)
 • 16 jun 2021 - 10u (7 juni 2021 - 12u)
 • 8 sep 2021 - 10u (30 aug 2021 - 12u)