Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan.

De faculteitsraad:

 • is samengesteld uit de voorzitters van de vakgroepen, verkozen vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, de assistenten, het administratief personeel en de studenten.
 • is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot de faculteit behoren.
 • is onder andere bevoegd voor:
  • het aanduiden van de lesgevers
  • het verlenen van studieduurverkorting
  • het beslissen welke studiejaren deeltijds ingericht worden
 • adviseert het universiteitsbestuur onder meer over:
  • het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma
  • het organiseren van voortgezette academische opleidingen
  • de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus
  • het inrichten van bepaalde toelatingsexamens
  • het vaststellen van vacatures voor academisch personeel
  • de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren

De verslagen van de raad zijn beschikbaar op documentenbeheer.

Vergaderdata

2023-2024

(tussen haakjes de uiterste datum voor het indienen van agendapunten en voorbereidende stukken):

 • 11 okt 2023 - 10 uur (2 okt 2023 - 12 uur)
 • 15 nov 2023 - 10 uur (6 nov 2023 - 12 uur)
 • 13 dec 2023 - 10 uur (4 dec 2023 - 12 uur)
 • 24 jan 2024 - 10 uur (15 jan 2024 - 12 uur)
 • 21 feb 2024 - 10 uur (12 feb 2024 - 12 uur)
 • 27 mrt 2024 - 10 uur (18 mrt 2024 - 12 uur)
 • 15 mei 2024 - 10 uur (3 mei 2024 - 12 uur)
 • 19 jun 2024 - 10 uur (10 juni 2024 - 12 uur)
 • 11 sep 2024 - 10 uur (2 sep 2024 - 12 uur)

Elektronische vergadering, enkel voor het neerleggen van doctoraten

 • 17 april 2024 (indiendatum documenten: 8 april 2024)
 • 3 juli 2024 (indiendatum documenten: 24 juni 2024) 
 • 23 augustus 2024 (indiendatum documenten: 14 augustus 2024)