Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan.

De faculteitsraad:

 • is samengesteld uit de voorzitters van de vakgroepen, verkozen vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, de assistenten, het administratief personeel en de studenten.
 • is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot de faculteit behoren.
 • is onder andere bevoegd voor:
  • het aanduiden van de lesgevers
  • het verlenen van studieduurverkorting
  • het beslissen welke studiejaren deeltijds ingericht worden
 • adviseert het universiteitsbestuur onder meer over:
  • het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma
  • het organiseren van voortgezette academische opleidingen
  • de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus
  • het inrichten van bepaalde toelatingsexamens
  • het vaststellen van vacatures voor academisch personeel
  • de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren

De verslagen van de raad zijn beschikbaar op het facultaire intranet.

Vergaderdata

(tussen haakjes de uiterste datum voor het indienen van agendapunten en voorbereidende stukken):

 • 4 sep 2019 - 10u (26 aug 2019 - 12u)
 • 2 okt 2019 - 10u (23 sep 2019 - 12u)
 • 6 nov 2019 - 10u (28 okt 2019 - 12u)
 • 11 dec 2019 - 10u (2 dec 2019 - 12u)
 • 29 jan 2020 - 10u (20 jan 2020 - 12u)
 • 26 feb 2020 - 10u (17 feb 2020 - 12u)
 • 1 apr 2020 - 10u (23 mrt 2020 - 12u)
 • 6 mei 2020 - 10u (27 apr 2020 - 12u)
 • 17 jun 2020 - 10u (8 juni 2020 - 12u)
 • 9 sep 2020 - 10u (31 aug 2020 - 12u)