Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan.

De faculteitsraad:

 • is samengesteld uit de voorzitters van de vakgroepen, verkozen vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, van de assistenten, het administratief personeel en de studenten.
 • is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot van de faculteit behoren.
 • is onder meer bevoegd voor:
  • het aanduiden van de lesgevers
  • het verlenen van studieduurverkorting
  • het beslissen welke studiejaren deeltijds ingericht worden
 • adviseert het universiteitsbestuur onder meer over:
  • het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma
  • het organiseren van voortgezette academische opleidingen
  • de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus
  • het inrichten van bepaalde toelatingsexamens
  • het vaststellen van vacatures voor academisch personeel
  • de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren

De verslagen van de raad zijn beschikbaar op het facultaire intranet.

Vergaderdata

(tussen haakjes de uiterste datum voor het indienen van agendapunten):

 • 5 sep 2018 - 14u (27 aug 2018 - 12u)
 • 3 okt 2018 - 14u (24 sep 2018 - 12u)
 • 7 nov 2018 - 14u (26 okt 2018 - 12u)
 • 12 dec 2018 - 14u (3 dec 2018 - 12u)
 • 23 jan 2019 - 14u (14 jan 2019 - 12u)
 • 27 feb 2019 - 14u (18 feb 2019 - 12u)
 • 3 apr 2019 - 14u (25 mrt 2019 - 12u)
 • 8 mei 2019 - 14u (26 apr 2019 - 12u)
 • 5 jun 2019 - 14u (24 mei 2019 - 12u)
 • 3 jul 2019 - 14u (24 jun 2019 - 12u)
 • 4 sep 2019 - 14u (26 aug 2019 - 12u)