Welzijnscommissie

De welzijnscommissie werd in 2018 opgericht en buigt zich over het welbevinden op het werk.

Dit resulteerde al in Samen-werken aan welzijnhet actieplan van de faculteit ter bevordering van het welbevinden op het werk.

Voorzitter: decaan Gita Deneckere

  

Voor LW-medewerkers: meer info op het intranet.