Afstuderen in februari

Elk jaar in februari wordt een bijkomende deliberatie gehouden voor studenten in een afstudeerjaar die op dat ogenblik alle examens afgelegd hebben (Onderwijs- en Examenreglement artikel 62).

In dit geval is het toegelaten om de masterproef in te dienen en/of de stage af te werken in het eerste semester. Met uitzondering van de masterproef en/of de stage is het volgens het Onderwijs- en Examenreglement niet toegestaan om tweedesemester- en/of jaarvakken te evalueren in het eerste semester, tenzij het vak enkel geëvalueerd wordt via niet-periodegebonden evaluatie en de lesgever ermee instemt om die evaluatie in het eerste semester te laten plaatsvinden.

Let wel: wie niet slaagt voor de masterproef/stage in het eerste semester kan voor dit vak niet deelnemen aan de tweedesemesterexamenperiode, wel aan de tweedekansexamenperiode (augustus - september).

Een evaluatie van een 100% niet-periodegebonden tweedesemester- of jaarvak in de eerstesemesterexamenperiode wordt enkel toegestaan na een gemotiveerd verzoek door de student.  Studenten die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken dienen dit ten laatste bij aanvang van de eerstesemesterexamenperiode te melden aan de verantwoordelijk lesgever en de facultaire studentenadministratie (fsa.lw@ugent.be ).