Examens

Inschrijven voor deelname aan de examens gebeurt automatisch voor alle examenperiodes.

Het is niet mogelijk examen af te leggen voor een opleidingsonderdeel waarvoor reeds een credit werd verworven (Onderwijs- en Examenreglement artikel 55§3).

Gerelateerde inhoud