Examenroosters

Je persoonlijke examenregeling kan je raadplegen op Oasis onder 'mijn kalender' (linkse kolom). Bij eventuele problemen met het opvragen van je examenrooster kan je terecht bij de Oasis helpdesk: .

Je ziet op het examenrooster het begin- en einduur van auditoriumreservatie staan. Het effectieve einduur van het examen wordt echter door de lesgever bepaald en op voorhand aan de studenten meegedeeld (dit kan dus vroeger zijn dan het aangeduide einduur). Mondelinge on campus examens vinden steeds plaats in het lokaal van de lesgever (tenzij anders aangeduid).

In geval van overlappingen in je examenregeling, vraag een inhaalexamen aan via de ABSENT-tool.

Wijzigingen in de examenregeling blijven mogelijk na de bekendmakingsdatum.  Gelieve regelmatig opnieuw in te loggen via Oasis om na te kijken of je individuele examenregeling eventueel gewijzigd werd. Houd ook steeds de aankondigingen op de facultaire infosite op Ufora in de gaten.

Vragen m.b.t. de examenregeling kan je mailen naar fsa.lw@ugent.be.

Bekendmaking persoonlijke examenregeling 2023-24

  • eerstesemesterexamenperiode: ten laatste op 1 december 2023
  • tweedesemesterexamenperiode: ten laatste op 22 maart 2024
  • tweedekansexamenperiode: ten laatste op 17 juli 2024