Examenroosters

Je individuele examenregeling kan je raadplegen op Oasis onder 'mijn kalender' (linkse kolom). Bij eventuele problemen met het opvragen van je examenrooster kan je terecht bij de Oasis helpdesk: helpdesk.oasis@UGent.be .

Je ziet op het examenrooster het begin- en einduur van auditoriumreservatie staan. Het effectieve einduur van het examen wordt echter door de lesgever bepaald en op voorhand aan de studenten meegedeeld (dit kan dus vroeger zijn dan het aangeduide einduur). Mondelinge examens vinden steeds plaats in het lokaal van de lesgever (tenzij anders aangeduid).
Opzoeken lokaal lesgever.

Studenten die officieel een GIT-programma volgen dienen zich te houden aan de voorgestelde examenregeling. Ingeval van overlappingen kan je voor de vakken van je 2de studiejaar nieuwe data met de ondervragers bespreken. Voor wat je hoofdinschrijving betreft dien je je in ieder geval aan de voorgestelde regeling te houden.

Wijzigingen in de regeling blijven mogelijk na de bekendmakingsdatum.  Een regelmatig nazien van uw persoonlijke examenregeling en de aankondigingen op de facultaire infosite op Minerva is dus geboden.

Vragen m.b.t. de examenregeling kan je mailen naar fsa.lw@ugent.be.

Bekendmaking examenregeling 2017-18

  • eerstesemesterexamenperiode: ten laatste op 1 december 2017
  • tweedesemesterexamenperiode: ten laatste op 23 maart 20178
  • tweedekansexamenperiode: ten laatste op 18 juli 2018