Examenroosters

Je individuele examenregeling kan je raadplegen op Oasis onder 'mijn kalender' (linkse kolom). Bij eventuele problemen met het opvragen van je examenrooster kan je terecht bij de Oasis helpdesk: .

Je ziet op het examenrooster het begin- en einduur van auditoriumreservatie staan. Het effectieve einduur van het examen wordt echter door de lesgever bepaald en op voorhand aan de studenten meegedeeld (dit kan dus vroeger zijn dan het aangeduide einduur). Mondelinge examens vinden steeds plaats in het lokaal van de lesgever (tenzij anders aangeduid).
Opzoeken lokaal lesgever.

In geval van overlappingen in je examenregeling, contacteer de lesgever(s) om een andere datum af te spreken.

Wijzigingen in de examenregeling blijven mogelijk na de bekendmakingsdatum.  Gelieve regelmatig opnieuw in te loggen via Oasis om na te kijken of je individuele examenregeling eventueel gewijzigd werd. Houd ook steeds de aankondigingen op de facultaire infosite op Minerva in de gaten.

Vragen m.b.t. de examenregeling kan je mailen naar fsa.lw@ugent.be.

Bekendmaking examenregeling 2018-19

  • eerstesemesterexamenperiode: ten laatste op 30 november 2018
  • tweedesemesterexamenperiode: ten laatste op 22 maart 2019
  • tweedekansexamenperiode: ten laatste op 17 juli 2019