Feedback

Na elke examenperiode kan je terecht bij de lesgevers voor feedback en inzage van je examen (zie het OER, art 60). Feedback is een bespreking van en een toelichting bij de examens. Hierbij worden aan de student aanwijzingen verstrekt om de studieprestaties te bevorderen, te verbeteren of bij te sturen met het oog op een nieuwe deelname aan de examens.

De feedback wordt in de eerste plaats voorzien voor de vakken waarvoor geen credit (10/20 of meer) werd behaald.

Vragen over de mogelijke delibereerbaarheid van een examencijfer kunnen tijdens de feedback niet worden beantwoord. Lees de deliberatieregels voor meer informatie ter zake.

Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden. 

De data en uren van de feedback voor elk vak vind je in een afzonderlijk overzicht.

Naast feedback voorziet de UGent in een uitgebreid aanbod studiebegeleiding en advies:

  • bij de facultaire studiebegeleiders kan je terecht voor individueel advies en remediëring.
  • de Afdeling Studieadvies van de UGent organiseert trainingen over studievaardigheden, faalangst, uitstelgedrag, spreekangst, slaapproblemen. Je kan bij de Afdeling Studieadvies ook terecht voor advies in verband met het veranderen van opleiding.