Deliberaties

De toegepaste deliberatieregels aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte zijn conform de bepalingen in het Onderwijs- en Examenreglement van de UGent:

  • Wanneer geslaagd voor een deliberatiepakket: artikel 67§2
    Noot: De faculteit Letteren en Wijsbegeerte sluit geen opleidingsonderdelen uit voor tolerantie.
  • Wanneer geslaagd voor een opleiding: artikel 71
    Noot: Een niet-slaagcijfer kan niet overgedragen worden naar tweede zittijd of volgend academiejaar. Je kan enkel gedelibereerd worden voor een opleiding als je voor de betreffende opleidingsonderdelen de meest recente examenkans benut hebt.

 

Lees de volledige deliberatieregels op het studentenportaal